Vä förskola

Välkommen till Vä förskola! Vä förskola ligger naturskönt och centralt i Vä, strax söder om centralorten Kristianstad.

Utemiljö Vä förskola
Utemiljö Vä förskola

Om förskolan

Förskolan består av flera av olika byggnader. 5 avdelningar finns på Mansdalavägen 4 och kallas för Vä förskola och 3 avdelningar finns på Mansdalavägen 6 och kallas för Krumeluren.

På Vä förskola och på Krumeluren arbetar vi med åldersblandade grupper om 1-6 år. 

 
Utemiljö Krumeluren

 

Vårt arbetssätt

Trygga och nyfikna barn är viktiga ledord i vårt arbete på Vä förskola

Genom vårt gemensamma tema ”När vi möter vår omvärld” får barnen möjlighet att i olika projekt

utveckla sina intressen och få sina  olika behov tillgodosedda.

Undervisning på Vä förskola är transdisciplinär vilket innebär att läroplansmål från olika områden kan finnas med i ett och samma projekt. 

Undervisningen sker på ett lekfullt  sätt  där vi använder oss av olika skapande former som sång , musik, drama, olika rörelselekar, utevistelse och projektarbeten mm. Undervisningen pågår hela dagen och kan vara planerad och/eller uppstå i spontana situationer. 

Under dagen erbjuds även tid för återhämtning och de yngre barnen sover (oftast ute i vagnar).

Vi vill att barnen ska lära sig genom lek, socialt samspel, samtal och reflektion. Vi strävar efter att ge barnen utrymme för egna initiativ, tankar och åsikter samt utveckla sin förståelse för allas lika värde.

Bemötande, relationer och kamratskap ges stort utrymme i undervisningen.

 

I vårt förskolebibliotek har barnen möjlighet att utveckla sitt eget berättande genom böcker, sagopåsar, digitalt filmskapande, teaterscen, greenscreen med mera.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Vä förskola

Skolområde: Västra

Telefon

044-13 20 56

Besöksadress

Mansdalavägen 4 B

291 65 Kristianstad

Fler kontakter

Eskil Nilsson

Rektor

044-13 20 56

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Läs mer