Svalans förskola

Vår förskola ligger på Odal i Kristianstad. Förskolan består av 5 avdelningar. Svalans förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola.

Vårt arbetssätt

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Det innebär att vår pedagogik bygger på respekt för barnet och dess unika förmågor. Detta sker genom:

Gemensam barnsyn

Vi ser och tror att barnet kan komma fram till egna lösningar och beslut. Vi tar tillvara på barnets nyfikenhet och erfarenheter. Vi utvecklar och stärker varje barn och dess förmågor för att rusta barnet på dess väg in i vårt demokratiska samhälle.

Gemensam kunskapssyn

Förskolan är en mötesplats där inne- och utemiljö lockar till upptäckande lek, aktivt utforskande och lärande. Förskolan är en plats där alla har roligt och är fulla av lust och nyfikenhet till att lära och utvecklas.

Gemensamma tankar runt pedagogiska miljöer

Inne- och utemiljöerna ändras efter barnens intresse och behov. Förskolan utnyttjar natur- och närmiljön kring förskolan. Detta ger barnen möjligheter att upptäcka sin omvärld.

Föräldraråd

Vi har ett gemensamt föräldraråd tillsammans med Helgedals förskola. Föräldraråd genomförs 4 gånger per läsår. Föräldrarådet består av förskolechef, pedagoger och föräldrarepresentanter från respektive avdelningar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Svalans förskola

Skolområde: Västra

Telefon

044-13 54 92

Besöksadress

Södra Långgatan 50

291 59 Kristianstad

Fler kontakter

Louice Mac-Donald

Rektor

044-13 40 90

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-12 och tis, tors 13-15. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad