Näsbyvillans förskola

Näsbyvillans förskola ligger centralt på Näsby och tillhör skolområde Norra. Förskolan består av åtta avdelningar. Vi har förlängd öppettid, vilket betyder att vi öppnar kl. 5.30 för de barn som har behov av omsorg.

Vår verksamhet

På Näsbyvillans förskola söker barn och pedagoger tillsammans nya infallsvinklar baserat på kombinationen av beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

“Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstå spontant eftersom barns lärande och utveckling sker hela tiden” (Lpfö18, s 7).

Leken ges en självklar plats i barnens lärande. Förskolan har en härlig mix av nationaliteter och kulturer. För att utveckla verksamheten arbetar vi i team och möts gärna över avdelningsgränserna, exempelvis i vårt förskolebibliotek som öppnade hösten 2019. 

Våra prioriterade mål under läsåret är kopplade till språkutveckling utifrån förskolans läroplan Lpfö18. Vi ser vårt förskolebibliotek som ett fantasifullt forum för olika lärprocesser där barnen ska få möjlighet att uppleva, reflektera, kommunicera och skapa genom olika uttrycksformer, material och tekniker, såväl digitala som andra.

Som stöd i den pedagogiska processen finns förutom rektor, också processledare som leder kollegiala samtalsgrupper där pedagogerna tillsammans reflekterar vår undervisande verksamhet samt utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet.

Tillsammans lägger vi grunden till det livslånga lärandet. Vi skapar framtidsmod!

Kontakt

Har du frågor eller är intresserad av att besöka oss är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Näsbyvillans förskola

Skolområde: Norra

Telefon

0733-13 60 04

Besöksadress

Näsbychaussén 93

291 36 Kristianstad

Fler kontakter

Maria Werngren

Rektor

0733-13 60 04

Bodil Bengtsson

Utvecklingsledare

0733-136958

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-12 och tis, tors 13-15. Postadress: Placeringsenheten, Vilans skola, Genvägen 7, 291 59 Kristianstad