Kulladals förskola

Kulladals förskola ligger centralt i Fjälkinge by med närhet till natursköna områden såsom Fjälkinge backe och Kjugekull. Även Åhus med härlig sandstrand och Kronoskog samt Wanås konstpark i Knislinge är ställen som vi tar oss till med buss.

På "lilla gården" leker de yngre barnen.
På "lilla gården" leker de yngre barnen.

Om oss

Utelek på gården
Utelek på "stora gården".

Förskolan har tre storbarnsavdelningar och tre småbarnsavdelningar samt en paviljong där våra femåringar går. Paviljongen är placerad bredvid Fjälkinge skola.

Vår utemiljö inspireras av motoriska utmaningar som hinderbana, cyklar, möjlighet till bollekar av olika slag, plats för lekar och även upptäckarglädje i buskagen lockar barnen.

Vi har en större gård med flera olika lekmöjligheter samt en mindre gård för de yngre barnen.

Vår vision

Barn som målar med vattenfärger.
Hos oss får barnen skapa med flera sinnen.

Värdegrundsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att barnen utvecklas till solidariska och ansvarstagande individer som visar varandra respekt.

Vi erbjuder ett lustfyllt lärande där den pedagogiska verksamheten utformas så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Vi ser barnen som kompetenta individer och arbetar för att varje barn ska känna tilltro till sin egen förmåga. 

Lärande i skogen
Motoriska uppdrag i Kronoskogen.

För att skapa mångfald i barnens lärande erbjuder vi en rolig och lustfylld miljö där lek och lärande får stort utrymme. Barnen får utforska på egen hand och i samspel med andra.

Alla barn får vara med och påverka sin dag på förskolan. Vi är lyhörda och uppmuntrar barnens egna förslag, tankar och idéer. Barnen ges på så sätt en möjlighet till att kunna påverka sin dag på förskolan.

 

Besök i Wanås slottspark
Kulturellt besök i Wanås konstpark i Knislinge.

Vi tror på ett nära samarbete med hemmet och värnar om ett gott bemötande som bygger på ömsesidig respekt. Tillsammans med vårdnadshavare vill vi skapa ett öppet klimat, där vi i ett nära och förtroendefullt samarbete, värnar om varje barns utveckling och trygghet.

När det är dags för skolstart samarbetar vi med skolan för att barnens övergång ska bli trygg, lustfylld och spännande. 

 

På Kulladals förskola har vi en egen kökspersonal som lagar god och näringsriktig mat. Maten lagas till stor del från grunden och av kravmärkta, närodlade och ekologiska råvaror. Det gäller även grönsakerna som varierar efter årstid.

Besök vid Snickarhaken i Åhus
Bussutflykt till Snickarhaken och Kronoskogen i Åhus.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Kulladals förskola

Skolområde: Östra

Telefon

0733-13 93 73

Besöksadress

Gamla vägen 66

290 34 Fjälkinge

Fler kontakter

Camilla Larsson

Rektor

0733-13 93 73

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Läs mer