Kryddgårdens idrottsförskola

Kryddgårdens idrottsförskola ligger i Åhus, knappt två mil från Kristianstad. Skogen är vår närmsta granne och vi har gångavstånd till havet. Förskolan består av fyra avdelningar. Småbarnsavdelningarna Krusmynta och Salvia, samt avdelningarna Basilika och Rosmarin för de stora barnen.

Kryddgårdens utemiljö stimulerar lek och lärande.
Kryddgårdens utemiljö stimulerar lek och lärande.

Idrottsprofilen

Att låta barnen röra på sig antingen spontant eller planerat är bra för den motoriska utvecklingen. Detta stimulerar även hjärnan och påverkar inlärningsförmågan. Vi på Kryddgårdens idrottsförskola lägger stort fokus vid glädjen av att röra på sin kropp och utveckla sin motorik.

Kryddgårdens utemiljö.
Vår utemiljö skapar rörelseglädje.

Vi erbjuder miljöer inomhus och utomhus där barnen kan springa, dansa, balansera, klättra, bygga och göra yviga rörelser, men även miljöer där barnen kan utveckla sin finmotorik. Genom rörelse tränar barnet sina färdigheter som till exempel turtagning, sin impulskontroll, att hantera stress, sin kroppsuppfattning, att fokusera med mera. Detta ökar i sin tur barnets egna självkänsla och den sociala förmågan att vara tillsammans med andra barn.   

Hälsofrämjande förskola

Förskolan är en hälsofrämjande arena som främjar en sund livsstil. Kost, fysisk aktivitet och avkoppling är avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling. Med en välbalanserad kost ger vi förutsättningar för en måltidsmiljö där barnen äter lustfyllt presenterad mat tillsammans i en lugn och god social gemenskap. Vi lägger också stor vikt vid olika former av nedvarvning som t.ex. yoga, massage, sagoläsning, avkoppling till lugn musik, sov/vilostunder då det är en lika viktig del av barnens vardag på förskolan. På kryddgårdens idrottsförskola strävar vi efter att hitta en dagsrytm som stimulerar barnens välmående.

Vi arbetar för att alla barn ska få samma förutsättningar och möjligheter under sin förskoletid. Vi ansvarar för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

Kemikaliebanta i förskolan

Vi arbetar för att Kryddgården skall bli en kemikaliesmart förskola. Detta innebär att vi vill erbjuda barnen en giftfri miljö. I nuläget håller vi på att inventera våra inventarier och material och pedagogerna har fått utbildning och information på utbildningsträffar. Detta för att vi skall kunna förändra våra rutiner och välja av nya material. 

Förskolebibliotek

Under våren 2017  håller Kryddgården på att bygga upp ett förskolebibliotek. Detta skall ge förskolebarnen tillgång till en språkutvecklande miljö med plats för olika uttrycksformer. Det ska också bidra till att skapa intresse för olika språkliga uttrycksformer och garantera att varje barn får tillgång till en god utvecklande språkmiljö. 

Besök oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att planera in ett besök där vi visar dig runt på förskolan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Kryddgårdens förskola

Skolområde: Södra

Telefon

044-13 46 45

Besöksadress

Vannebergavägen 39

296 33 Åhus

Öppettider

Mån-Fre 06:30—18:00
Fler kontakter

Anne Olsson

Rektor

0733-13 93 63

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Läs mer