Kiaby förskola

Kiaby är en liten by nära natursköna området Kjugekull och Oppmannasjön, med lantbruk och skog som närmsta grannar. På förskolan finns mellan 40 - 50 barn, uppdelade på tre avdelningar. Våra barn kommer från Kiaby, Bäckaskog, Barum, Kjuge, Ivö och Fjälkinge.

Förskolans gård som vi är ute och leker på varje dag. Utanför staketet finns skolgården som vi också har tillgång till.
Förskolans gård som vi är ute och leker på varje dag. Utanför staketet finns skolgården som vi också har tillgång till.
Barnen utforskar Oppmannasjön
Barnen utforskar Oppmannasjön.

Kiaby ligger ca 1,5 mil utanför Kristianstad. Kör man igenom byn syns två äldre tegelbyggnader - Kiaby förskola och skola som ligger intill varandra. Det skapar trygghet och gemenskap. Förskolan har tre avdelningar och skolan har elever från F-klass till årskurs 6. Vi har en fantastisk miljö runt omkring oss, med promenadavstånd till sjön och fotbollsplanen vid Sjölyckegården, där det även finns en liten skog. Vi kan också leka på skolgården.

Så här arbetar vi

Barn som leker på fotbollsplanen vidSjölyckegården.
Lek på fotbollsplanen.

Alla barn på förskolan är "allas barn". Vi hjälps åt mellan avdelningarna och pedagogerna tar ansvar för alla barn. Vi vill att barnen utvecklas till ansvarstagande individer som visar varandra respekt. Vi ser barnen som kompetenta individer och arbetar för att varje barn ska känna tilltro till sin egen förmåga. För att skapa mångfald i barnens lärande erbjuder vi en rolig och lustfylld miljö, där lek och lärande får stort utrymme. Barnen får utforska på egen hand och tillsammans med andra. Vi är lyhörda och uppmuntrar barnens egna förslag, tankar och idéer för att de på så sätt får möjlighet att påverka. Tillsammans med vårdnadshavare skapar vi ett öppet klimat där vi värnar om varje barns utveckling och trygghet.

Vi samarbetar med skolan för att barnens övergång ska bli trygg, lustfylld och spännande.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen, FIKA (föräldraföreningen i Kiaby), finns för vårdnadshavare och ger er en möjlighet att påverka i förskolan. Föreningen är gemensam för förskola och skola.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Kiaby förskola

Skolområde: Östra

Telefon

0733-13 62 95

Besöksadress

Kiabyvägen 403

290 34 Fjälkinge

Fler kontakter

Carina Ivan

Rektor

0733-13 62 95

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-11.30 tis, tors 13-14.30 Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad

Läs mer

Krav-certifierad

Vår verksamhet är kravcertifierad. Det är en del av det miljöarbete som pågår i verksamheterna.

Krav-certifierad Läs mer