Hjärtebacke förskola

Hjärtebacke förskola ligger centralt på Näsby i området Gamlegården och tillhör skolområde Norra. Förskolan är helt nybyggd och invigdes i augusti 2021. Vi har förlängd öppettid, vilket innebär att vi öppnar 5.30 för de barn som har behov av omsorg.

Hjärtebacke förskola har åtta avdelningar på två våningsplan. På nedre plan finns avdelningarna för de yngsta barnen och på övre plan finns avdelningarna för de äldre barnen.Varje våningsplan har en ateljé för barnens skapande och utforskande. 

Vi vill ge barnen utrymme till att uppleva, reflektera, kommunicera och skapa genom olika uttrycksformer, material och tekniker, både digitala och andra. Leken ges en självklar plats i barnens lärande. 

Våra utemiljöer har formats med utgångspunkt från läroplanen Lpfö 18, för att erbjuda barnen många olika möjligheter till lärande och utveckling, både kognitivt, motoriskt, emotionellt och socialt. 

Våra prioriterade mål under läsåret är kopplade till språkutveckling. Med hjälp av böcker och berättande i olika former lyfts språket fram. Bild- och teckenstöd används också. 

Förskolan har en härlig mix av nationaliteter och kulturer. Hos oss är alla viktiga! Såväl barn som vuxna lär av varandra. I kollegiala samtalsgrupper reflekterar pedagogerna kring den undervisande verksamheten. Som stöd för pedagogerna finns rektor, specialpedagog samt en utvecklingsledare som stöttar arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Tillsammans lägger vi grunden till det livslånga lärandet. Vi skapar framtidsmod!

Våra avdelningar

Tusenskönan                      0734-69 85 71     Blåsippan                    0734-69 85 75

Vitsippan                            0734-69 85 72      Violen                          0734-69 85 76

Gulsippan                          0734-69 85 73      Nyponrosen               0734-69 85 77

Solrosen                            0734-69 85 74      Majvivan                      0734-69 85 79

Kontakt

Har du frågor eller är intresserad av att besöka oss så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Hjärtebacke förskola

Skolområde Norra

Telefon

0733-13 60 04

Besöksadress

Näsbychaussén 74A

291 36 Kristianstad

Fler kontakter

Maria Werngren

Rektor

0733-13 60 04

Bodil Bengtsson

Förskollärare

044-13 69 58

Placeringsenheten

044-13 56 65

Administrerar frågor om kö, placeringar och avgifter. Telefontid: mån, ons, fre 9.30-12 och tis, tors 13-15. Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten, 291 80 Kristianstad