C4 Teknik

Vi är den tekniska förvaltningen och ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Vi arbetar också med vatten- och avloppsförsörjning, även kallad VA, trafikfrågor och skyddsjakt.

C4 Teknik har cirka 280 medarbetare och består av följande verksamheter:

Fastighetsteknik ansvarar för projektering, byggnation och förvaltning av kommunala byggnader. Vi har hand om egna lokaler och lokaler som kommunen hyr. Fastighetsteknik ansvarar för kommunens skogar, naturreservat och strövområden och den kommunala skyddsjakten.

Offentliga rummet ansvarar för planering av infrastruktur, trafik, lekplatser, parker, och grönytor. Avdelningen är uppdelad i två enheter; "Park- och stadsmiljöenheten" och "Gatu- och trafikenheten".

Produktion ansvarar för drift och anläggning av parker och gator. Avdelningen är uppdelad i ett antal arbetslag för anläggning och drift och även intern service som t.ex. maskinverkstad och förråd.

Vatten och avlopp (VA) ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen

Staben som samordnar och ger stöd åt ledningen och avdelningarna. Här finns bland annat ekonomi, nämndsadministration, HR, information och teknikservice.

Vårt arbete styrs av tekniska nämnden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.