Här kan du lämna in synpunkter till det kompletterande samrådet för det framtida vattenuttaget i Gringelstad.


Förnamn, efternamn

Du kan ange en eller flera fastighetsbeteckningar.

Här anger du dina synpunkter på den föreslagna miljökonsekvensbeskrivningen

Ange en e-postadress vi kan kontakta dig på om vi behöver kompletterande information om dina synpunkter.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll