Kommunal vattenanslutning

Hur ska man veta om en fastighet är korrekt ansluten till Kristianstads kommuns VA-system?

Alla anslutna stuprör och brunnar som tar hand om regnvatten samt förekommande dräneringar måste vara anslutna till antingen kommunens dagvattenservis (figur 1) eller om möjligheterna finns kan detta vatten omhändertas lokalt vilket brukar förkortas LOD (figur 2).

Figur 1: Skiss över hur en anslutning till Kristianstad Kommuns dagvattensystem kan se ut.

Figur 2: Skiss över lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

I vissa fall kan det förekomma att det inte går att få självfall till den anslutningspunkt som finns och då kan en pump vara en lösning för att höja nivån och på så vis få vattnet att rinna mot anvisad anslutningspunkt. I figur 3 finns en noggrannare beskrivning av en pumpbrunn för att ta hand om dräneringsvatten.

Figur 3: Principskiss över en ansluten pumpbrunn för dräneringsvatten.

Hur kan det se ut i verkligheten vid inkoppling av olika dagvattenlösningar? Här följer lite olika exempel på ur det kan se ut.

Så här kan en installation av en pumpbrunn se ut. Det räfflade röret är själva brunnen. Den svarta ledningen i botten är utgående tryckledning och det orangea är inkommande från dränering och stuprör.

Här har ett stuprör kopplats till en gammal sillatunna som samlar regnvatten som sedermera används för att vattna blommor i trädgården.

Ett tidigare felkopplat stuprör har pluggats och ny ledning har anlagts till det som ska bli en lokal stenkista. Detta är en lösning där man tar om hand om dagvattnet lokalt på sin egen fastighet (LOD).

Bild 1: Stuprör vars ledning ner i marken tidigare gått till spillvatten systemet. Frånkopplingen syns stegvis i bild 1 till 4.
Bild 2: Spillvattenanslutningen fylls upp med isolering.

Bild 3: Den före detta spillvattenanslutningen gjuts igen.
Bild 4: Ny utkastare monteras som leder stupröret via plattor ut i gräsmattan.

Tak monteras över källartrappa med en tidigare felaktigt ansluten brunn. Den före detta brunnen stängs.

Ett tidigare felkopplat stuprör har stängts och regnvatten leds ut i gräsmattan via regnvattenspridare.

Bild 1: Utgående dag- och spillvattenledning från husgrund.
Bild 2: Spolbrunn för dag- och spillvatten. I detta fall är brunnarna placerade på fastigheten men de kan likagärna sitta placerade ute i asfalten. Syns normalt endast som ett mindre lock. Om du har en spolbrunn på din tomt rekommenderar vi att locket hålls synligt så att det är tillgängligt om det skulle behöva spolas.
Bild 3: Så här kan det se ut när nya ledningar förläggs från en fastighet för att sedan kopplas på till kommunens VA-system.

För mer information om hur du tar hand om ditt ledningsnät, vänligen läs vår servicebroschyr som du hittar via länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll