Tromsölokan (Heracleum persicum) är en flockblommig växt som har sitt ursprung i Iran och har via trädgårdshandeln i Norge hamnat i Sverige. Växtsaften kan orsaka hudskador precis som växtsaften hos jätteloka.

Tromsöloka kan bilda täta och stora bestånd där den naturliga växtligheten konkurreras ut. Växten var en populär trädgårdsväxt i Norge på 1830-talet och fördes aktivt in i Sverige. Den blev dock inte lika populär i Sverige och förekommer mestadels i Västerbotten. Det finns även enstaka fynd av arten i andra delar av landet.

Bekämpa

Bekämpa tromsöloka genom att slå av blomställningarna vid blomning så frösättning aldrig sker, ca 3 ggr per år. (Antal gånger beror på var i landet man befinner sig.) För att lyckas få bort växten krävs kontinuerliga insatser i många år för att utarma fröbanken i jorden. Kom ihåg att lämna blomställningarna i väl förslutna säckar till återvinningscentralen för att inte sprida växten vidare.

Hur känns den igen?

Växten är stor flockblommig växt som kan bli upp till 4 meter hög. Den blommar från mitten av juni till slutet på juli. Tromsöloka är lätt att förväxla med jätteloka och bredloka. Utöver risken för hudskador är tromsölokan även lätt att förväxla med jätteloka till utseendet.

Första saken som skiljer dem åt är att tromsöloka oftast har fler stjälkar från basen. Även bladen skiljer sig åt då tromsölokan har mer långsträckta blad och fler bladpar än jättelokan. Tromsöloka har även vita hår på stammen som står rakt ut. Stammen är ofta rödlila ner till och varje planta kan ha upp till fem stammar.

Rapportera

För att se fler bilder och rapportera till ArtDatabanken används länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?