Asclepias syriaca

Sidenört (Asclepias syriaca)

Sidenört är en flerårig, snabbväxande och giftig växt från Nordamerika. Den har förmåga att ändra på hela ekosystem genom sin konkurrenskraft. Fröna släpps i september - oktober och sprids med vinden och för att gro krävs cirka ett års eftermognad.

Sidenört (Asclepias syriaca) är invasiv eftersom den konkurrerar ut inhemsk flora på de platser den etablerar sig. Den kan även etablera sig på odlad mark och orsaka ekonomiska skada genom skördebortfall. Den kan bilda en fröbank med en livslängd upp mot 10 år. Växten är giftig för betande djur samt allergiframkallande. Sidenört har spridit sig till Sverige via handel med trädgårdsväxter och i andra länder har den använts i biodling, för produktion av biobränsle samt som medicinalväxt.

I södra Sverige har sidenört börjat sprida sig ut i naturen från privata trädgårdar. I övriga landet förekommer den främst på soptippar. Kan etablera sig i södra delarna av landet och på västkusten och bli invasiv med förväntade klimatförändringar.

Rapportera

För att se bilder och rapportera till ArtDatabanken används länken nedan.

Så tar du bort sidenört

Nils Carlsson, expert på invasiva främmande arter, berättar i filmen hur du känner igen sidenört, varför den är så viktig att ta bort och hur du gör det på bästa sätt.

Så tar du bort sidenört

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?