Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)

Jätteloka är en flerårig och mycket storvuxen ört som kommer från Kaukasus (Ryssland och Georgien). Den sprids med frön och blomningstiden är mellan juli och september.

Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) är invasiv eftersom den gror tidigt på våren, bildar täta och höga bestånd samt har en förmåga att självpollinera. Den biologiska mångfalden hotas eftersom jättelokan kan bli upp till tre meter hög och bilda höga och ogenomträngliga bestånd som konkurrerar ut annan vegetation.

Jätteloka är även hälsofarlig

Jättelokans växtsaft är fototoxisk. Detta betyder att växtsaften tillsammans med solens strålning kan ge upphov till blåsor och svårläkta sår på huden. Eftersom skadorna av växtsaften också kan skada ögonen allvarligt är det mycket viktigt att skydda ögonen vid bekämpning av växten. Alla delar av växten; rötter, stjälkar, blommor och frön, innehåller fototoxiskt växtsaft varför skyddsutrustning är viktig vid närkontakt med jätteloka. Om huden utsätts för jättelokans växtsaft, bör det drabbade området tvättas noga med tvål och vatten och den exponerade huden skyddas från solen i flera dagar. Eftersom jättelokan är så spektakulär är det risk för att barn eller vuxna som inte känner till riskerna rör vid växten och på så sätt kommer till skada.

Begränsa

Slå av blomställningarna vid blomning så frösättning aldrig sker, ca 3 ggr per år. (Antal gånger beror på var i landet man befinner sig.)

Bekämpa

Här finns många olika alternativ där både slåtter, bete, uppgrävning och plöjning ingår. Mindre bestånd kan täckas med duk. Eftersom mycket forskning och försök pågår så finns uppdaterade beskrivningar och jämförelser mellan metoder i Naturvårdsverkets metodkatalog för bekämpning av invasiva främmande arter.

Försiktighetsåtgärder vid bekämpning:

  • Skydda hud och ögon från kontakt med växten och växtsaft! Även intorkad växtsaft kan ge skador.
  • Om möjligt, arbeta ej vid soligt väder för att undvika skador om du får växtsaft på dig.
  • Var försiktig även med avhuggna växtdelar från jätteloka.
  • Tvätta redskap, skosulor, maskiner, skopor och liknande för att inte riskera att sprida arten vidare. Se till att vattnet vid rengöring inte kan rinna ut någonstans och orsaka nyetableringar av växten.
  • Växtavfallet ska slängas i sluten påse i kärlet för brännbara hushållssopor, absolut inte i komposten.
  • Större mängder växtavfall ska transporteras i slutna säckar till återvinningscentralen. Ta reda på vart på din återvinningscentral du ska lägga växtavfall från invasiva arter. Det ska absolut inte slängas bland trädgårdsavfall.
  • Gör årliga uppföljningar av bekämpningsåtgärder för att ta bort småplantor tills inga nya plantor dyker upp.

Rapportera

För att se fler bilder och rapportera till ArtDatabanken använd länken nedan.

Så bekämpar du jätteloka

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?