Gul skunkkalla vid vatten

Gul skunkkalla

Gul skunkkalla är en flerårig, långlivad och storvuxen ört som kommer från västra Nordamerika. Den etablerar sig relativt långsamt och behöver ungefär 5 år på sig innan den blommar. Detta är en av de invasiva arterna i Sverige som det är realistiskt att tro att vi kan utrota.

Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) är invasiv eftersom den bildar täta bestånd och täcker i princip all övrig vegetation på platsen. Den har även en stor fröproduktion, samt förmåga att bilda en fröbank där fröna kan vila i marken i åtminstone sex år innan de börjar gro. Den sprids främst med frön och blommar i maj (lite beroende av var den växer i Sverige). Den biologiska mångfalden hotas eftersom gul skunkkalla har meterhöga bland som skuggar ut andra växter samt att den kan förändra miljön genom att dämma upp vatten och göra det grundare vilket påverkar den akvatiska miljön negativt.

Begränsa

Slå av, eller ännu hellre gräv upp, plantorna vid eller innan blomning så att frösättning aldrig sker.

Bekämpa

Här är det uppgrävning som rekommenderas. Handgrävning innebär mycket arbete men däremot väldigt lite besvär med jordmassor. Grävning med maskin går snabbt men miljöerna där arten växer kan vara besvärliga att ta sig fram i med maskiner. Alla rötter och växtdelar samt frön måste tas om hand för att inte problemet skall förvärras. Uppdaterade beskrivningar och jämförelser mellan olika metoder finns i Naturvårdsverkets metodkatalog för bekämpning av invasiva främmande arter.

Spridning

Sprids bland annat genom att människor planterar växten, dumpar trädgårdsavfall i naturen eller genom att jordmassor som innehåller frön och rötter flyttas.

Rapportera

För att se fler bilder och rapportera till ArtDatabanken används länken nedan.

Så tar du bort skunkkalla

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?