Drönarflygningar

I takt med att Kristianstad växer ställs större krav på effektiva byggprocesser samtidigt som alla vi som bor och verkar i staden vill ha insyn i och förståelse för den förvandling som Kristianstad står inför.

Med hjälp av drönare kan vi ta fram 3D-modeller och flygfoton som ökar möjligheterna till insyn och som skapar förståelse både för detaljplaneprocessen och för hur byggnationer påverkar närmiljön och den enskildes intressen.

Varför ska kommunen använda sig av drönare?

Ökad insyn och högre kvalitet

Användandet av drönarteknik för insamling av data gör att vi kan skapa produkter och tjänster av hög kvalitet på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi kan få fram mer noggrann data, som inte går att få från marken, som är nödvändig både i planeringsstadiet och under själva byggprocessen. Högkvalitativa mät, analys och 3D-visualaliseringsprodukter är exempel på sådan data.

En säkrare arbetsmiljö

Drönarteknik möjliggör också för en säkrare arbetsmiljö. Särskilt riskutsatta uppdrag är inmätning av vägar eller där terrängen är otillgänglig. I Kristianstad drönarbilder i samband med detaljplanearbete. Två områden vi flyger för är Allöskolans byggnation och broarna vid E22.

Vilken typ av drönare använnder kommunens sig av?

Drönarna är av typen DJI mini 3 PRO respektive DJI mini 2.

Vilka produkter skapas av flygningarna?

Med hjälp av drönare kan vi skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualaliseringsprodukter som är mycket viktiga stöd i arbetet kring hur Kristianstad planeras och byggs. Produkterna (kartor, punktmoln, ortofoton och 3D-modeller) används i alla skeden, från detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.

Syns jag på bilderna?

Drönaren tar bilder på mellan 50-120 meters höjd vilket gör att det är mycket svårt att urskilja individers ansikten i bilderna. Identifierbara personer tas bort i efterbearbetningen av bilderna.

Vad har piloterna för utbildning

Piloterna har relevant nivå på drönarkort och lyder under organisationens operatörskap.

Får jag ställa frågor till piloten?

Du får gärna ställa frågor innan eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, därför får du inte störa piloten under själva flygningen.

Hur hanteras risker?

Vid drönarflygningar följs en rutin och checklista för säkerhet och funktionalitet av drönaren.

För att minimera risker i flygningen ska piloten alltid ha drönaren inom uppsikt och drönaren ska som längst befinna sig 500 meter från piloten. Flygrutter är planerade i förväg och automatiskt inprogrammerade, men piloten kan själv ta över flygning vid behov. Drönarflygningar genomförs inte i kraftig vind, dålig sikt eller vid regn.

Vid flygning inom flygplatsens kontrollzon har piloten etablerad och kontinuerlig kontakt med flygledningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?