Förenklad delgivning

Man sitter framför två skärmar och en dator

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan använda förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) för att delge handlingar i ärenden. Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling. Vid förenklad delgivning behöver du inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

För att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna använda förenklad delgivning behöver du ha fått information om hur förenklad delgivning fungerar. Om ärendet överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre instanser.

Så här går förenklad delgivning till

Handling som skickas med brev

För att vara säker på att du fått handlingen skickar vi två brev till dig.

  1. Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges.
  2. Nästa arbetsdag skickad ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet skickats.

Breven skickas till din senast kända adress. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte det första brevet med handlingen, så måste du kontakta oss snarast. Om brevet kommer i retur skickas det till din folkbokföringsadress, om denna är en annan.

Handling som skickas med e-post

Vi skickar handlingen till din senaste kända e-postadress. Du anses vara delgiven två veckor efter att handlingen skickats. Observera att du inte får ett kontrollmeddelande om att handlingen mejlats.

Då räknas du som delgiven

Du anses som delgiven två veckor efter att det första brevet eller e-posten skickades till dig. Tiden för att överklaga eller svara på ett ärende börjar räknas från dag 15. Om du vill överklaga måste överklagandet inkomma till oss senast dag 36 efter att vi skickat beslutet till dig.

Exempel

Om det första brevet eller e-postmeddelandet skickas den 1 mars har du delgivits den 15 mars. Då tiden för överklagande är tre veckor så räknas de tre veckorna från den 15 mars till den 5 april.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan även delge handlingar på annat sätt. Detta kan innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto eller på annat sätt skriva under att du blivit delgiven. I så fall räknas överklaganstiden på tre veckor ifrån det datum som du blivit delgiven.

Illustration på förenklad delgivning

Illustration på förenklad delgivning

Tänk på detta så länge du har ett pågående ärende hos oss

Om du flyttar eller byter e-postadress måste du meddela oss.

Kontrollera din brevlåda ofta och säkerställ att e-post från oss inte hamnar i din skräppost. Meddela oss om du är bortrest eller av annan anledning inte kan kontrollera post eller e-post.

Ange alltid ärendets diarienummer när ni kontaktar oss.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i 22–26 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?