Skolsystem

Elever på Christian 4:s Gymnasium sitter framför en dator tillsammans i förgrunden syns ett par hörlurar.

I våra kommunala förskolor och skolor använder vi digitala skolsystem för kommunikation mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. I skolsystemen kan du ta del av information från pedagoger, anmäla frånvaro och följa din eller dina barns kunskapsutveckling.

Unikum

Unikum används för elevdokumentation, information och kommunikation mellan hem och skola.

Skolsystemet Unikum är en lärportal för våra kommunala förskolor och skolor. I Unikum kommer du som vårdnadshavare, elev och personal åt elevdokumentation, information och kommunikation.

Vårdnadshavare

Som vårdnadshavare kan du i Unikum ta del av information, följa ditt barns kunskapsutveckling och kommunicera med förskola, skola och fritidshem.

Det finns två sätt för dig som vårdnadshavare att logga in, antingen genom att använda appen Unikum Familj eller via Unikums inloggningssida. Du loggar in med BankID. Appen är gratis och finns att ladda ner på mobiltelefon eller surfplatta i App Store och Google Play.

Om du loggar in via webben ska du klicka på Kristianstads kommun för vårdnadshavare.

För mer om appen Unikum Familj kan du läsa mer på Unikums egen webbsida.

Är du god man, fosterförälder eller familjehem och därmed behöver få tillgång till skolsystemen ska du vända dig till personalen på förskolan eller skolan. De hjälper dig så att du kan logga in via BankID.

Behöver du hjälp med Unikum?

Behöver du som vårdnadshavare hjälp med Unikum ska du prata med ditt barns förskollärare, lärare eller mentor.

Unikum har också en supportportal med hjälpartiklar och filmer som du kan titta på:

Elev

I Unikum kan du följa din kunskapsutveckling och ta del av till exempel omdöme. Du kommunicerar även med dina pedagoger i Unikum kring din skolgång och ditt lärande.

Som elev kommer du åt Unikum via din elevdator. Behöver du som elev hjälp med Unikum ska du prata med din lärare eller mentor.

Om du loggar in via webben ska du klicka på Kristianstads kommun för personal och elever.

Personal

Som personal kommer du åt Unikum via din arbetsdator. På intranätet finns också en länk till inloggningen.

Edlevo

I skolsystemet Edlevo kommer du åt bland annat frånvaroanmälan, betyg, studieplan, barnschema och kontaktuppgifter. Som vårdnadshavare loggar du in i appen Edlevo.

Edlevo är ett skolsystem i förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro med mera. Läs mer vad som gäller för dig utifrån vilken roll du har.

Vårdnadshavare

För att få tillgång till Edlevo behöver du som vårdnadshavare ladda ner appen Edlevo. Appen är gratis och finns att ladda ner på mobiltelefon eller surfplatta i App Store och Google Play. Du loggar in med BankID.

Är du god man, fosterförälder eller familjehem och därmed behöver få tillgång skolsystemen ska du vända dig till personalen på förskolan eller skolan. De hjälper dig så att du kan logga in via BankID.

I appen Edlevo får du som vårdnadshavare enkelt tillgång till viktiga funktioner gällande förskola, fritidshem och skola. Första sidan visar alla barnen och gemensamma funktioner. Svep vänster för att komma till aktuellt barn och funktioner.

När ditt barn fyller 18 år kommer du inte längre att se barnet i appen.

Under menyvalet inställning längst upp till höger finns möjlighet att välja språk, svenska eller engelska.

Information på andra språk

Information om appen Edlevo på följande språk.

E-tjänster förskola och fritidshem

Efterhand kommer e-tjänster att flyttas in i Edlevo men under tiden finns e-tjänsterna samlade på mina sidor där du loggar in med BankID.

 • Ansökan förskola eller fritidshem
 • Inkomstanmälan
 • Ändra kontaktuppgifter

Om appen inte fungerar

Om appen Edlevo avslutas oväntat, slutar svara eller inte går att öppna har tillverkarna av iOS- och Androidenheter några tips som du kan prova:

 • Starta om mobiltelefonen eller surfplattan
 • Uppdatera mobiltelefonen eller surfplattan
 • Ta bort och avinstallera appen och installera den igen
 • Tvinga appen att avslutas
 • Rensa appens cacheminne
 • Rensa appens data

För mer detaljerad information om din enhet hänvisar vi till tillverkarens hemsida som beskriver hur det fungerar i din mobiltelefon eller surfplatta.

Logga in i webbversionen av Edlevo

Det finns också en webbversion av appen Edlevo om du vill logga in via webbläsare istället. Du loggar in med BankID.

Elev

Som gymnasieelev har du tillgång till EdlevoElev som finns under "Mina verktyg" i Unikum.

Schema
Visar dagens schemaaktiviteter. Genom att använda datumväljaren kan du navigera mellan datum för att se tidigare eller kommande schemaaktiviteter.

Dina kontaktuppgifter
Under menyn längst upp till höger finns möjlighet att välja “Visa fullständig profil”. Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Det är viktigt att du anger aktuellt mobilnummer och e-post.

Studieplan
Här visas din studieplan med pågående, planerade och avslutade kurser.

Frånvaro
Här kan du göra frånvaroanmälan (myndig elev), se anmäld frånvaro och rapporterad frånvaro.

Studieval
Här gör du ditt studieval inför åk 2 och åk 3. Skolan informerar när tjänsten är tillgänglig.

Som elev på vuxenutbildning och SFI kan du komma åt EdlevoElev via Kristianstads kommuns hemsida, vuxenutbildningens elevinformation. Elever på SFI har tillgång via Unikum under "Mina verktyg". 

Schema
Visar dagens schemaaktiviteter. Genom att använda datumväljaren kan du navigera mellan datum för att se tidigare eller kommande schemaaktiviteter.

Dina kontaktuppgifter
Under menyn längst upp till höger finns möjlighet att välja “Visa fullständig profil”. Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Det är viktigt att du anger aktuellt mobilnummer och e-post.

Ansökan
Visar ansökan.

Frånvaro (SFI)
Här kan du göra frånvaroanmälan, se anmäld frånvaro och rapporterad frånvaro.

Kursbesked (Komvux)
Du kan svara genom att tacka Ja eller Nej till kurser som du har blivit antagen till.

Studieplan
Här visas din studieplan med pågående, planerade och avslutade kurser.

Personal

Personal når Edlevo via Unikum under "Mina verktyg" och via kommunens intranät under "System/program".

Om du behöver logga in i Edlevo från en dator som inte är kommunal loggar du in med BankID via denna länk:

Registrera barnschema

Vilka tider ska ditt barn vara på förskola eller fritidshem? Du lämnar löpanse aktuella tider för barnet via appen Edlevo

Vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem ska löpande lämna aktuella schematider via Edlevo app och registrera barnschema. Du lämnar in aktuella schematider minst en vecka i förväg och det ligger till grund för verksamhetens planering.

Det finns  en webbversion av appen Edlevo om du vill logga in via webbläsare på datorn för att registrera schema. Du loggar in med BankID.

Du laddar ner appen Edlevo som öppnas med BankID.

När barn har en placering i förskola eller fritidshem visas en funktion som heter barnschema/lovplanering i appen Edlevo och där ingår följande funktioner:

 • Registrera schema
 • Schema översikt
  Här ser du en månadsöversikt med tid per dag. Det visar barnets planerade tid respektive verkliga tid.
 • Personer som får hämta barnen
  Det är viktigt att du registrerar vilka personer som har rätt att lämna och hämta ditt barn, så att personal på förskola eller fritidshem har tillgång till aktuell information.
 • Lovplanering
  Inför lov skickas det ut meddelande när det är aktuellt att registrera ledighet och schematider för lovet.

Vårdnadshavare måste ha samma adress som barnet för att få tillgång till funktionen för att registrera schematider. Bor vårdnadshavarna på olika adresser måste underlag lämnas till administratör för delad plats om båda vårdnadshavarna har behov av förskola/fritidshem för barnet. Adressen måste vara exakt samma på barn och vårdnadshavare. Skulle det vara olika behöver du ändra det hos Skatteverket folkbokföringen. Exempelvis fungerar det inte om vårdnadshavaren har Kungsvägen 29 A Bv som adress och barnet har adress Kungsvägen 29 A.

Är du god man, fosterförälder eller familjehem och därmed behöver få tillgång skolsystemen ska du vända dig till personalen på förskolan eller skolan. De hjälper dig så att du kan logga in via BankID. Barnet måste ha samma adress för tillgång.

Registrera schema

Grunden för barnets schema är vårdnadshavarens arbets-, studie- och skäliga restider. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare i god tid informerar personalen om ditt barns vistelsetid i förskolan eller fritidshemmet. Schematiderna lämnas via appen Edlevo och här finns även tillgång till lovplanering som beskrivs på denna sida. Mer information om regelverket finns på sidan tidstilldelning:

Du lämnar in aktuellt schema minst en vecka i förväg. I registrera schema visas aktuell månad med veckonummer och vid veckor du lämnat in schematider visas en grön markering (symbol) vid det veckonumret. Du väljer aktuell vecka och skriver in eller markerar aktuell tid när ditt barn ska lämnas och hämtas i förskola eller fritidshem. Tänk på att inte ta med skoltiden för fritidshem och har du fritids innan skolan och efter skolan, då trycker du på plus-knappen för att lägga till båda tiderna.

 • Det finns en knapp för att kopiera schematiden för en dag och trycker du på den öppnas en ny knapp för att klistra in schematiden på andra veckodagar inom den veckan.
 • Är du ledig en dag skriver du inga tider och dagen visas då som ledig.
 • Är du ledig hela veckan trycker du för att markera det vid texten ”Ledig hela veckan” (symbol med plustecken).
 • Finns det redan en tid och barnet ska vara ledig den dagen plockar du bort tiden. Det kan skilja beroende av modell av mobil enhet där det ibland behöver tryckas på tiden för att få tillgång till ”rensa”.
 • När veckan är klar med tider trycker du på upprepa vecka där du får val att markera att upprepa för alla tillgängliga veckor (det visas cirka 4 månader framåt). Skulle du bara vilja upprepa/kopiera veckan till några enstaka veckor framåt trycker du på dessa veckor vid plustecknet som då ändras till en bock. När du är klar trycker du på bekräfta.
 • Det är viktigt att du trycker på bekräfta ändrade schemaveckor för att skicka in dina schematider. Det visas en överblick på ändrade schemaveckor och här kan du även markera syskon för att sen trycka på skicka in.

I funktionen registrera schema visas det högst upp på skärmen aktuellt barn och förskola eller fritidshem med avdelning samt placeringsperiod med datum. Vid omplacering till ny förskola eller fritidshem visas två placeringar och du väljer den nya placeringen för att skriva in barnets aktuella schematider och skicka in.

Det visas en grön symbol om schematider finns registrerat på den veckan. Veckor utan en symbol saknar schematider och det är viktigt att du registrerar aktuella schematider på dessa. Om barnet ska vara ledig hela veckan markeras det genom att sätta en bock vid "ledig hela veckan".

Om vårdnadshavarna bor på olika adresser kan båda skicka in sina schematider. Inget av vårdnadshavarnas schematider skrivs över utan systemet slår ihop båda vårdnadshavarnas schematider till ett schema för barnet. Ibland sker skifte under samma dag, men i systemet kan inte båda vårdnadshavarna registrera på samma dag, utan en vårdnadshavare får registrera tid för hämtning och lämning. Skulle båda vårdnadshavarna registrera på samma dag blir det en varning med tidskonflikt vilket båda ser för att kunna åtgärda detta.

Påminnelse om att schema saknas

Om du inte har registrerat schematider eller markerat ledighet en hel vecka, kommer det att skickas ut påminnelse om att schema saknas. I appen Edlevo vid meddelande från Kristianstads kommun står det vilket barn och period det saknas schematider för. Det kommer också e-post om att schema saknas.

Meddelande skickas ut när schematider saknas och det sker automatiskt 7 dagar innan schemat löper ut, sedan 2 dagar innan, 1 dag innan och efter det kommer en påminnelse varje dag.

Det är viktigt att schema registreras löpande, då barnens schematider ligger till grund för verksamhetens planering.

Lovplanering

Verksamheten skickar ut meddelande i appen Edlevo inför lov, där du som vårdnadshavare ska registrera när ditt barn vid det aktuella lovet ska vara ledig från förskola eller fritidshem. Detta sker under en registreringsperiod och är viktigt att du lämnar in genom att bekräfta registrering i appen Edlevo lovplanering. Det skickas ut påminnelse till dig om du inte svarat på lovplaneringen. Barnens ledighet och schematider ligger till grund för verksamhetens planering.

Under den aktuella registreringsperioden väljer du barnschema/lovplanering i appen Edlevo och vid lovplanering

 • Markera dagar du inte har behov av barnsomsorg och ska vara ledig under lovet.
 • Det finns tillgång till att välja alla dagar eller trycker du på dagarna i kalendern när ditt barn ska vara ledigt.
 • Har du behov av att lämna på förskolan eller fritidshem alla dagar markerar du inget och trycker på bekräfta registreringen. Det visas för verksamheten att du har omsorgsbehov alla dagar och det är viktigt att du skriver in schematider som gäller för lovet vid registrera schema.

Om du skickar in ledighet för enstaka dagar i viss vecka och övriga dagar samma vecka saknar schematider, kommer en dialogruta med information ”Schema saknas under lovperioden. För att ge kommunen bättre planeringsmöjlighet måste du också registrera schema.” Tryck på länken för att direkt komma till registrera schema.

Dagar som du har behov av omsorg under lovet registrerar du i barnschema. Gå in på aktuell lovvecka och lämna aktuella schematider eller justera tiden samt bekräfta ändrade schemaveckor för att skicka in aktuella tider för lovet. Tänk på att fritidshemsbarn inte har skoltiden när det är lov, så lämna in schematid för hela dagen. Barnens schematider ligger till grund för verksamhetens planering.

När registreringsperioden är slut får du meddelande i appen Edlevo att barnschema har uppdaterats över aktuell lovperiod. I barnschema där du kan se och registrera barnets schematider är nu dina lediga dagar låsta och rödmarkerade. Har du omsorgsbehov visas tiderna för aktuella dagar och det är viktigt att tiden stämmer med hur ditt barn ska vara i förskolan eller fritidshem över lovet. Om ditt behov ändras måste du kontakta personal på förskola eller fritidshem.

Information på andra språk

Information om hur man registrerar barnschema på följande språk.

Vanliga frågor och svar

När kan jag ändra schema?

Det finns en spärrtid på 1 dag där du inte kan lämna tider, alltså från och med morgondagen kan tider registreras. Du kan alltid ändra tider framåt i tiden genom att välja aktuell vecka och skriva in aktuella tider eller ledigheter.

Barnets vistelsetider ska stämma överens med inlämnat schema. Schematider lämnas löpande i Edlevo app. Tänk på att schemaförändringar ska lämnas minst en vecka i förväg. Barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider.

Rektor kan vid behov begära intyg om vårdnadshavares sysselsättning från arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Hur kan jag kopiera schema till syskon?

När du lagt in aktuella tider tryck på "bekräfta". Då syns en översikt på schemaveckor och där finns funktionen "kopiera till syskon". Markera aktuellt barn och skicka in.

Tänk på att om du har barn i både förskola och fritidshem så behöver tiderna justeras. Exempel: Barn 1 är på förskola 8-16 och barn 2 är på fritidshem 14-16. Om du har kopierat tiden för barn 1 till barn 2, behöver du ändra tiden för barn 2 till 14-16.

Hur lägger jag till eftermiddagstid när jag redan lagt morgontid?

Vid varje dag finns en knapp ”+ tidsspann” tryck på den och du får tillgång till att registrera ny tid för samma dag.

Jag har samma schema alltid eller en längre period. Måste jag ändå registrera schema för varje vecka?

Ja, du måste registrera schema löpande för att alltid ha aktuella tider. Registrera din aktuella vecka och tryck på upprepa där du väljer ”alla tillgängliga veckor”. Då hamnar ditt schema cirka 4 månader framåt i tiden. Nu kan du lägga in avvikelser på aktuell vecka om du är ledig någon dag eller slutar tidigare eller jobbar längre. Detta för att det alltid ska vara aktuella tider för verksamheten.

Behöver jag lägga schema när vi har allmän förskola 15 timmar per vecka?

Allmän förskola ansöker man till och är en avgiftsfri verksamhet 15 timmar per vecka. Verksamheten omfattar tre timmar per dag under grundskolans terminer, utlagt på 175 dagar per år. Tiderna finns registrerade utifrån rektorns beslut.

Hur lägger jag in schema om vårdnadshavarna bor på olika adresser?

Båda kan skicka in varsitt schema. Inget av era scheman skrivs över utan systemet slår automatiskt ihop till ett schema för barnet.

Har endast en vårdnadshavare platsen, tänk på att markera ”ledig hela veckan” när barnet inte är i verksamheten, annars saknas schema och påminnelser skickas till dig.

Ibland sker skifte under samma dag, men i systemet kan inte båda registrera på samma dag. En av er får registrera tid för hämtning och lämning.

Delas platsen mitt i en vecka tänk på att endast lägga in tider för dina egna dagar och lämna resterande tomt.

Om en av er markerar ”ledig hela veckan” och den andre behöver registrera in tider går det att plocka bort markering och skriva in aktuell tid.

Det blir konflikt och varningsrutan kommer upp om man sparar schematid på en redan registrerad tid. En varningssymbol visas på veckoöversikten hos båda, vilket innebär att en vårdnadshavare får plocka bort sin felaktiga tid. Administratör kan ändra schemakonflikten för att öppna upp schemat.

Hur lägger jag in schema om barnet får en ny placering?

När barnet får en ny placering läggs det ovanför schemat och du väljer vilken placering du ska lägga schema på.

Om barnet får en ny placering och det finns kvar registrerade schematider på den förra placeringen kommer följande informationstext upp:

"Det finns registrerade schematider efter en avslutad placering. Du har möjlighet att kopiera dessa till barnets nya placering. Efter schematider har registrerats försvinner denna möjlighet."

Du kan då välja att kopiera över de kvarvarande schematiderna till den nya placeringen eller registrera nya schematider för den nya placeringen.

Hur lägger jag in schema om barnet byter avdelning?

Om barnet får plats på en ny avdelning läggs placeringen ovanför schemat, där den gamla placeringen också syns. Du väljer vilken placering du ska lägga schema på.

Om barnet får plats på en ny avdelning och det finns kvar registrerade schematider på den förra placeringen kommer följande informationstext upp:

"Det finns registrerade schematider efter en avslutad placering. Du har möjlighet att kopiera dessa till barnets nya placering. Efter schematider har registrerats försvinner denna möjlighet."

Du kan då välja att kopiera över de kvarvarande schematiderna till den nya placeringen eller registrera nya schematider för den nya placeringen.

Hur lägger jag in tider om barnet är på förskola eller fritids under natten?

Du skriver in klockslagen lördag 15:00-23:59 och söndag 00:01-11:15. Har du behov av ännu en tid trycker du på plustecknet för att öppna en tidsväljare till för samma dag.

Jag kan inte upprepa vecka för stängda dagar. Vad ska jag göra?

Röda dagar har verksamheterna stängt. Därför går det inte att upprepa en hel vecka till en vecka där till exempel julafton infaller. Veckor med stängda dagar behöver du gå in och lägga aktuella tider för den veckan. Du får upp en informationstext "Veckor med dagar där verksamheten är stängd 51,52,1"

Hur gör jag vid studiedagar och planeringsdagar?

Gå in på aktuell vecka och dag för att ändra tiderna till aktuell tid. Är barnet ledigt rensar du tiderna genom att trycka på rensa. Om det är fritidshemsbarn och barnet har morgontid och eftermiddagstid är det viktigt att du efter att rensat tiderna även plockar bort 2:a tidsfältet genom att trycka på minus tecknet. Detta eftersom det endast kan ligga ett tidsspann som är tomt.

Efter justering är det viktigt att bekräfta ändrade schemaveckor och skicka in aktuella tider.

Inför planeringsdagarna är det viktigt för verksamhetens personalplanering att anmäla barnens behov av tillsyn eller ledighet.

Hur lägger jag in ledighet?

Välj aktuell vecka och tryck ledig hela veckan. Är det enstaka dagar lämnar du dagen tom, alltså inga tider. Tänk på att plocka bort tider för röda helgdagar.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola görs av vårdnadshavare i appen Edlevo och av myndiga elever via EdlevoElev i Unikum innan skoldagen börjar.

Chromebook i skolan

Kristianstads kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Kristianstads kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Därför erbjuds elever i åk 4 - 9 i kommunens grundskolor eller i kommunens gymnasieskolor möjligheten att låna en personlig bärbar dator (Chromebook) under tiden du går i skola i Kristianstads kommuns regi. IT-utrustningen utgör ett kompletterande lärverktyg för eleven och är avsedd att nyttjas inom ramen för skolarbetet.

Som elev får du en ny Chromebook i åk 4, 7 och åk 1 på gymnasiet. Du har kvar din Chromebook under tre år och lämnar in den till skolan vid skolslut åk 6, 9 och åk 3 på gymnasiet. Det är frivilligt att låna en dator, men du förväntas ha en dator i undervisningen varje dag.

För att få låna en Chromebook ska du som elev och vårdnadshavare ha läst och skrivit under att du tagit del av information om lån av Chromebook. Detta informationsblad får du av skolan när du börjar en kommunal skola och det är aktuellt att låna en Chromebook.

Vilket ansvar har man vid lån av annans egendom?

Vid lån av annans egendom följer normalt en så kallad vårdplikt. Låntagaren är således skyldig att väl vårda egendomen genom att förvara, hantera och använda egendomen på ett aktsamt, och för ägaren, betryggande sätt.

Låntagaren bär normalt även ett så kallat presumtionsansvar, vilket innebär att låntagaren ansvarar för uppkomna skador på egendomen såvida inte låntagaren kan visa att skadan inte har orsakats genom oaktsamhet från låntagarens sida. Skador som uppkommer genom rena olyckshändelser eller där låntagaren inte kan anses ha varit oaktsam faller däremot utanför låntagarens ansvar.

Vad händer om IT-utrustningen skadas?

I händelse av skada på den lånade IT-utrustningen kommer en skadeståndsrättslig bedömning av elevens ansvar att göras i varje enskilt fall. Om kommunen bedömer att eleven har vållat den aktuella skadan genom oaktsamhet eller uppsåt kan ett ersättningsanspråk riktas gentemot eleven. Ett ersättningsanspråk, med stöd av 3 kap. 5 § skadeståndslagen, riktas gentemot vårdnadshavaren om eleven är under 18 år.

Det finns tre olika debiteringsnivåer för ersättningsanspråket. Vilken debiteringsnivå det blir beror på hur gammal Chromebooken är. Skador på en CB under första året blir debiteringen 2000 kr, det andra året 1500 kr och det tredje året 1000 kr.

För det fall att ersättningsanspråk riktas gentemot dig som elev eller vårdnadshavare uppmanar kommunen dig att göra en skadeanmälan på din hemförsäkring.

Under tiden som fel eller skada åtgärdas står kommunen för utlåning av tillfällig ersättningsdator. Om Chromebook bedöms att den inte går att reparera utan eleven tilldelas en annan Chromebook, behöver inte denna Chromebook vara ny utan kan vara en begagnad.

Vid skada ska du som elev berätta detta för din mentor i skolan. Om datorn skadats är det viktigt att berätta om vad som hänt för att göra det lättare att reda ut händelsen. Detta görs via blankett om skadeanmälan som skolan tillhandahåller. Ifylld blankett lämnas till elevens mentor på skolan för vidare hantering.

Vad händer om IT-utrustningen blir stulen?

Du som myndig elev eller vårdnadshavare gör själv polisanmälan vid förlust av utrustningen och meddelar din mentor på skolan. Vid polisanmälan uppges datorns serienummer. Serienummer och blankett för polisanmälan tillhandahålls av skolan.

Google Workspace for Education

Vi använder Google Workspace for Education som mejl- och dokumenthanteringssystem för elever och personal.

Skolsystemet Google Workspace for Education är ett molnbaserat verktyg för bland annat mejl- och dokumenthantering för elever och personal på barn- och utbildningsförvaltningen, som är enkelt att anpassa i klassrummet.

Google Workspace for Education är användarvänligt och anpassat för att man ska kunna arbeta och lära tillsammans. Föräldrar kan vara aktiva i sina barns arbete på ett helt nytt sätt. För elever med särskilda behov finns flera funktioner som underlättar, till exempel talsyntes och stavningsstöd, vilket också ger en större likvärdighet. Barn- och utbildningsförvaltningen har ett avtal med Google, vilket innebär att vi får hantera personuppgifter i tjänsten enligt GDPR.

Google Workspace innehåller funktioner för e-post, videomöten, kalender, textdokument, presentation, kalkyl och formulär. Det finns även en integrerad översättningsfunktion.

När elever och personal är inloggade i Google Workspace är det domänen som bestämmer vissa saker som till exempel vilka appar man kan använda. Allt är lättåtkomligt, oavsett vilken enhet som används. Som användare har du obegränsad lagring, det är reklamfritt, allt autosparas och det går också att arbeta offline.

Skolplaceringar - Inflyttning, skolbyte och skolval

Optiplan – Mina skolval används för ansökan samt hantering av skolplaceringar för kommunala grundskolor vid inflyttning, skolbyten samt vid skolval till förskoleklass och årskurs 7. Här ser ni också era beslut om skolplaceringar.

I Optiplans vårdnadshavarportal loggar du som vårdnadshavare in med ditt BankID (krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID). Blankett används i undantagsfall då vårdnadshavare saknar BankID, om någon i familjen har skyddade uppgifter eller om barnet är familjehemsplacerat, se länkar till blanketter nedan. Blanketter finns även att hämta på medborgarcenter i Rådhus Skåne.

Inflyttning till Kristianstads kommun
Om du flyttar in till Kristianstads kommun och önskar skolplacering på en kommunal grundskola för ditt barn, gör du en ansökan om skolplacering via vår e-tjänst. Är barnet inte folkbokfört i vår kommun behöver du komplettera ansökan med underlag som styrker barnets framtida folkbokföringsadress (boendekontrakt om samtliga vårdnadshavare står på det alternativt en kopia på flyttkvittens på anmälan till Skatteverket).

Barn från annan kommun som placeras i familjehem eller HVB-boende.
I dessa fall ska vårdnadshavare/hemkommunens socialtjänst/familjehem ansöka om skolplacering via inflyttningsblankett. Ansökan ska alltid styrkas med placeringsbeslut från hemkommunens socialtjänst.

Skolbyte till och i mellan kommunala skola
Om ni önskar göra ett skolbyte till eller i mellan kommunala grundskolor är det möjligt att göra under skolbytesperioderna. Skolbyten från fristående skolor hanteras löpande i mån av plats. Skolbyten på grund av ändrad folkbokföring hanteras löpande om barnet flyttar utanför sin nuvarande skolskjutsgräns.

Skolval - Önska förskoleklass och årskurs 7
Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 till hösten har du möjlighet att önska skolor under skolvalsperioden som är öppen under 2 veckor i februari-mars.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?