Inre hamnen i Åhus tagen från Äspetsidan, Gästis till vänster och Absoluts röda tegelbyggnad med skorsten.

Österängs bibliotek erbjuder böcker, filmer, tidskrifter samt studieteknisk hjälp.

Vad erbjuder biblioteket?

Biblioteket är en resurs för dig i ditt skolarbete. Här hittar du böcker, tidningar och tidskrifter och informationskällor i form av databaser och andra elektroniska medier.

Här får du handledning och stöd i informationssökning och källkritik och hjälp med att hitta material och böcker som du vill läsa bara för nöjes skull eller för skolarbete.

Här finns studieplatser där du kan sitta och plugga för dig själv och ställen där det passar bra att arbeta tillsammans, i grupprummen Lennart eller Lars-Göran till exempel.

Skolbiblioteket är inte bara själva rummet dit du kan komma. Biblioteket kan också komma till dig i ditt klassrum med bokpresentationer eller för att tillsammans med din lärare hjälpa dig att utveckla ditt källkritiska förhållningssätt och ge dig nya verktyg för att söka och använda information från olika källor.

Skolbiblioteket har ett särskilt ansvar också för att stödja dig som har något läshinder med alternativa verktyg som underlättar för dig att lyckas bra i skolan. Du kan få tillgång till talböcker via Legimus och alla elever har tillgång till sina läroböcker inlästa via Inläsningstjänst. Hör av dig till skolbiblioteket så får du hjälp med inloggningsuppgifter.

Informationstjänster

Som elev når du våra informationstjänster och bibliotekskatalogen via ditt googlekonto. Hör av dig om något inte fungerar eller när du vill ha hjälp med hur du kan använda dem.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?