På Christian 4:s Gymnasium har vi en bred verksamhet. Här finns både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Vi har också Introduktionsprogram och en stödverksamhet för personer med NPF.

Högskoleförberedande program

Vi har tre Högskoleförberedande program. På det Estetiska programmet har vi fyra olika inriktningar och spetsutbildning musik. Både Naturvetenskapligaprogrammet och Samhällsvetenskapligaprogrammet har estetisk profil, vilket innbeär att tillsammans med programvalet väljs en av de fyra olika profiler som vi erbjuder.

Yrkesprogram

Vi har tre olika yrkesprogram. Alla yrkesprogram ger även högskolebehörighet. Våra yrkesprogram har praktik under alla tre åren i utbildningen.

Introduktionsprogram och ISPEC

Vi har två typer av introduktionsprogram, programinriktat val och yrkesintroduktion. NPF-stödverksamhet ISPEC vänder sig till de elever som har en diagnostiserad NPF. Stödet bedrivs i två olika former både inom ramen för de nationella programmen på alla kommunala gymnasieskolor eller inom ramen för IM-programmet.

Hjälpte informationen på sidan dig?