Fröknegårdskolan, mellanstadium

Fröknegårdskolan ligger på Näsby och tillhör Område Norra. Vi har cirka 130 elever i årskurs 4-6. Från årskurs 4 kan du som är intresserad söka till klass med musikprofil. Hos oss är det viktigt att alla hjälps åt att skapa trivsel på skolan.

Om oss

Observera: Från hösten 2024 kommer Fröknegårdskolan vara en skola för årskurs 4-9. Elever som ska börja F-klass höstterminen 2024 eller går på lågstadiet erbjuds plats på Lingenässkolan som är en skola för årskurs F-6.

I årskurs 4, 5 och 6 har vi två paralleller, varav en är en kommunal musikprofil . De elever som söker till denna musikprofil får förmånen att få utökad musikundervisning. Mellanstadiet ligger i den nybyggda delen av Fröknegårdskolan i anslutning till högstadiet och matsalen.

Vi är en mångkulturell skola där vi ser varandras olikheter som tillgångar. Vi har en integrerad verksamhet för våra nyanlända elever i årskurserna 4-6.

Fritidshem

För eleverna i årskurs 4-6 bedrivs fritids (även kallad Klubben) i mellanstadiets lokaler.

Vår fritidsverksamhet har fokus på att skapa en meningsfull fritidstid för våra elever. Hos oss värnar vi om varje elevs inflytande och låter därför eleverna vara med och forma innehållet. Verksamheten erbjuder bland annat skapande, social samvaro, fysiska aktiviteter, utevistelse och mycket mer..

Frukost serveras kl 7.30 och mellanmål serveras på eftermiddagen.

Vårt arbetssätt

Fröknegårdskolan M är känd för vårt gedigna värdegrundsarbete. Detta ligger i sin tur till grund för allt annat arbete i våra olika verksamheter. För att varje elev ska få möjligheten att lyckas i skolan och på fritids arbetar vi fokuserat och prioriterat med:

  • elevers ansvar
  • elevens inflytande och delaktighet över sitt eget lärande
  • språkutveckling 

Skolan och fritidshem verkar för att kunskaper och förmågor utvecklas hos eleverna genom goda relationella processer. Vi arbetar för en god lärmiljö där förutsättningar och möjligheter ska finnas för att undervisa, handleda och coacha elever i deras kunskaps-, språk- och sociala utveckling.

På Fröknegårdskolan M följer stor som liten mottot: Vi hjälps åt!

Musikklass

I årskurserna 4-9 har vi klasser med musikprofil. När du går i musikklass får du, förutom ordinarie undervisning, förmånen att få utökad musikundervisning. I musikklass genomsyras undervisningen av ett tematiskt arbetssätt där ämnet musik integreras med andra ämnen. Under tiden du går i musikklass får du delta i flera musikevenemang, bland annat luciakonsert, musikklasshow och musikal. Utöver det får våra musikklasser förfrågningar om framträdande på olika evenemang. Senast har vi sjungit på IFK-matcher och invigningar samt körat bakom Måns Zelmerlöv. 

NYHET FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2023/2024:

Förutom körsång och instrumentundervisning får du utveckla ditt intresse för digitalt skapande både på och utanför scen.

Frökne LM3.jpg

Söka till musikklass

Vi har platser kvar i våra musikklasser och gör löpande intag under läsåret. Detta är för att du inte ska behöva vänta ett helt läsår innan du börjar hos oss. Länk till ansökan hittar du precis nedan.

Vi har en informationsträff i vår aula på Fröknegårdskolan onsdag 14 februari kl. 18:00. Där berättar vi om skolan, vår verksamhet och hur färdighetstestet går till.

Sista ansökningsdag om du söker på våren inför åk 4 nästa läsår är 16 februari.

Har du frågor? Kontakta musiklärare/musikklassamordnare Anneli:

Hoppas att du söker till oss och är en blivande elev på Fröknegårdskolan!

Övrig information

Elevhälsoteam (EHT)

På Fröknegårdskolan LM verkar ett elevhälsoteam (EHT) som samarbetar med skolans alla lärare och pedagoger. Detta för att skapa bra lärmiljöer på vår skola.  Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger och speciallärare. Skolläkare samt skolpsykolog kontaktas vid behov.

Vårt skolbibliotek

Skolbiblioteket är öppet under skoltid och är bemannat med heltidsanställd bibliotekarie. Det sker ett nära samarbete mellan lärare och bibliotekarie, där även  bibliotekarien deltar vid planering och undervisning.

Vår skolrestaurang “Matmaster”

I vår nybyggda skolrestaurang serveras lunchen mellan kl 10.30-11.30. Skolköket är KRAV-certifierat. Brons betyder att minst 30 procent är hållbara råvaror, där samtidigt 20 procent ska vara KRAV-märkta. Elever och kökspersonal är väl förtrogna med varandra. Enligt våra trivselenkäter blir omdömet alltid att maten är till stor belåtenhet!

Följ Fröknegårdskolan på sociala medier.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?