Skolmat specialkost

En del barn och elever behöver anpassad kost, till exempel vid födoämneskänslighet. Då ska intyg från vårdnadsgivare lämnas till förskolan eller skolan.

I förskola och skola har barn och elever rätt till anpassad kost eller anpassad matsedel om kriterierna angivna i ”Rutin angående intyg avseende anpassad kost och anpassad matsedel" uppfylls. Mer information finns att hitta längre ned på den här sidan.

Anpassad kost 

Med anpassad kost menas att kosten på något sätt anpassas utifrån elevens specifika behov exempelvis att eleven serveras maträtter från matsedeln helt fri från komjölksprotein alternativt gluten eller att eleven serveras maträtter från matsedeln som blivit fettberikade.

Barn i förskolan och elever i skolan har rätt till anpassad kost vid:

  • Födoämnesöverkänslighet/allergi
  • Laktosintolerans
  • Allvarlig somatisk sjukdom

Anpassad matsedel

Med anpassad matsedel menas att matsedeln anpassats utifrån elevens specifika behov, exempelvis att eleven serveras ett begränsat antal maträtter som valts ut från matsedeln. Både anpassad kost och anpassad matsedel kräver intyg.

Barn i förskola och elever i skolan har rätt till anpassad matsedel vid:

  • Selektivt ätande i kombination med påverkad tillväxt alternativt selektivt ätande i kombination med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Allvarlig somatisk sjukdom

I våra rutiner angående intyg avseende anpassad kost kan du läsa mer. Se länkarna precis nedan.

Anpassad måltidsmiljö

  • fast placering i skolrestaurangen
  • stimulibegränsad måltidsmiljö (mindre lokal, möjlighet till avskärmning)
  • en vuxen vid sin sida undermåltiden

Läs gärna mer via länkarna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?