Smedjegårdens förskola

Smedjegårdens förskola har åtta avdelningar och våra barn är mellan 1 och 6 år. Färlövs skola och bibliotek är våra närmaste grannar.

Vårt arbetssätt

På Smedjegårdens förskola arbetar vi med entreprenöriellt lärande, Grön flagg och lösningsinriktad pedagogik.

Entreprenöriellt lärande i förskolan

Barn som bygger efter sin egen ritning.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Det handlar om att utveckla och ta tillvara på barnens nyfikenhet, självtillit, kreativitet samt deras mod att våga. Entreprenöriellt lärande utvecklar och främjar också barnens sociala och kommunikativa kompetens, att samarbeta och samspela.

Genom att använda oss av ett entreprenöriellt arbetssätt ger vi möjlighet för barnen att utveckla en förståelse för sig själv och för sin omvärld.

Entreprenöriellt lärande ger oss också möjlighet att låta barnen vara del i värdeskapande processer, det jag eller vi gör, skapar värde för andra.

Grön Flagg 

Bilderna visar olika exempel på hur vi arbetar med grön flagg.
Genom Grön Flagg vill vi bidra till ett livslångt lärande och intresse för en hållbar utveckling.

I förskolans uppdrag ingår att medverka till att barnen tillägnar sig ett nyfiket och utforskande förhållningssätt till natur och miljö.

Lösningsinriktad Pedagogik (LIP)

De två grundtankarna i LIP är:

Förhållningsätt

  • Skapa en positiv atmosfär där gemenskap och trygghet står i fokus.
  • Fokusera och göra mer av det som fungerar bra.
  • Respektfullt bemötande.

Samtalsmetodik

  • Positiv feedback (benämna och lyfta det som fungerar).
  • Använda oss av kreativa frågor som inbjuder till eget tänkande och dialog.
  • Omformuleringar.

Kontaktuppgifter

Telefonlista till avdelningarna

Avdelning

Telefonnummer

Sländan

0733-134400

Gräshoppan

0733-134402

Myran

0733-134436

Snäckan

0733-134581

Humlan

0733-134595

Gråsuggan

0733-134401

Snoken

0733-134594

Salamandern

0733-134403

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 26 feb kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?