Busskort till gymnasieelever

Resenär som kollar busstider i Skånetrafikens app, med gul regionbuss i bakgrunden

Om du är folkbokförd i Kristianstads kommun och har mer än 6 kilometer till skolan är du berättigad ett busskort. Kommunen ansvarar för gymnasieelevers resor till och med första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Hantering och utlämning av busskort

En gymnasieelev får ett busskort automatiskt hemskickat om denne har mer än 6 km till sin gymnasieskola. Någon ansökan behöver därför inte göras.

För nyinflyttade elever eller för elever som bytt adress under läsåret och som uppfyller kravet på busskort ska vända sig till Medborgarcenter för att få ett busskort.

Ansökan

Elev i gymnasieskolan som inte fått något busskort och som utifrån skollagen anser sig vara berättigad till ett busskort får göra en ansökan för att få ett beslut. Det gör man antingen via e-tjänst eller blankett.

Handläggningstiden är ca 2-3 veckor (ingen handläggning sker under vecka 28-31).

Ansökan vid växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. Skolskjuts kan ges utifrån avstånden till skolan från den ena eller båda boendeadresserna.
Båda vårdnadshavarna måste vara folkbokförda i Kristianstads kommun.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter och ska gå på kommunal gymnasieskola kontaktar skoladministratören på aktuell skola.

Du som har skyddade personuppgifter och ska gå på fristående gymnasie kan ansöka om busskort genom att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på telefon: 044-13 24 54.

Giltighet

Skånetrafikens busskort är personligt och ska behållas under hela gymnasietiden. Tänk på att alltid ha med dig giltig legitimation på dina resor.

Korten kommer att vara giltiga i hela Skåne och gäller dygnet runt måndag till fredag och på lov under hela läsåret.

Kort för läsår 24/25 gäller mellan 1 augusti 2024 till 13 juni 2025.

Förlust av kort

Kortet är en värdehandling och borttappat eller uppenbart skadat kort ersätts mot en kostnad på 300 kronor. Betalning sker kontant eller via swish.

Har du förlorat ditt kort kontakta.

  • Skoladministratören om du går på en kommunal gymnasieskola i Kristianstad.
  • Medborgarcenter om du går på en fristående gymnasieskola i Kristianstad eller på en skola utanför kommunen.

Frågor

Har du övriga frågor kring hantering och utskick av ditt busskort kontaktar du medborgarcenter 044-13 50 00.

Inackorderingstillägg

Om du har blivit beviljad inackorderingstillägg är du inte dessutom berättigad till ett busskort. Har du ändå fått ett kort hemskickat behöver du kontakta administratör eller Medborgarcenter som spärrar kortet. Detta gäller både för fristående och kommunala skolor

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?