Anpassade gymnasieskolan Floraskolan exteriört.

Floraskolan är en anpassad grundskola med fritidshem för elever med intellektuell funktionsnedsättning samt autism. Personalen på skolan har hög kompetens för att arbeta med eleverna i ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Om oss

Floraskolan har elever i årskurs 1-6. Eleverna undervisas efter läroplanens ämne eller ämnesområde. Varje elev erbjuds ett individuellt pedagogiskt upplägg med både enskild och undervisning i mindre grupper. Vi skapar en känsla av sammanhang med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vardagens struktur. Respekt och tillit är utgångspunkten för lärande och utveckling samt ett aktivt lärande mot självständighet där elevernas styrkor och intresse betonas. Varje klass har ett arbetslag knutet till sig bestående av speciallärare, förskollärare och elevassistenter. Inom anpassad grundskola är personaltätheten hög för att kunna möta våra elevers olika inlärningsbehov under hela deras dag hos oss.

Skolans lärmiljö

Våra lokaler ligger på Lasarettsboulevarden i närheten av Björket där vi har tillgång till fina naturområden samt närheten till centrum.

Tillsammans med speciallärare, lärare och elevassistenter ska skolan präglas av att ge eleverna som har sin skolgång hos oss möjlighet att nå sin maximala utveckling. En förutsättning för detta är ett varmt och inkluderande klimat. Undervisningen är individanpassad och har fokus på tydliggörande pedagogik. Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används för att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig samt utveckla sin kommunikationsförmåga. Genom att använda AKK får eleverna stöd och för att göra sin tillvaro hanterbar och begriplig.

Fritidsverksamheten

Eleverna har möjlighet till fritids hos oss i samma lokaler som i skolan. På Floraskolan har vi en fritidsavdelningen vid namn Solrosen. Våra öppettider på fritids är 06.30-18.30.

Karta

 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?