Tranor

Sedan några år tillbaka rastar tusentals tranor i Kristianstads Vattenrikes våtmarker! Vid Utemuseum Pulken kan du se och uppleva tranorna.

Den stora mängden tranor kommer i månadsskiftet mars-april. Det varierar lite beroende på väder och vind. Trandagen infaller den 25 mars varje år och då brukar tranorna vara komna. Några ensktaka tranor som ska häcka i området kommer redan i februari.

Tranvärdar och trankalas

När det är som mest tranor finns tranvärdar på plats vid Pulken med kikare och information. Väder och vind avgör hur transäsongen blir, men preliminära dagar med tranvärdar är 22 mars-3 april.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.