Mötesplats Gärds Köpinge

Vi har öppnat upp ett flertal av våra mötesplatser för sociala aktiviteter. De fysiska aktiviteterna fortsätter som tidigare utomhus. Ring mötesplatserna för mer information samt för anmälan till någon aktivitet.

Uteplatsen på Mötesplats Gärds Köpinge
Uteplatsen på Mötesplats Gärds Köpinge

Mötesplats Gärds Köpinge är belägen i gamla Folkets Hus.

Vi vill uppmuntra dig till att njuta av naturens och vistas så mycket som möjligt utomhus.

Aktiviteterna kan variera beroende på önskemål från dig som vill vara med. Är du intresserad anmäl dig till Mötesplats Gärds Köpinge på telefon: 0733-13 64 70. Därefter sätter vi ihop grupper och aktiviteter efterönskemål

Månadens program kan du läsa under relaterad information/dokument 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.