Mötesplats Finland

Nu har vi öppnat våra mötesplatser för aktiviteter. Ring mötesplatsen för mer information.

Tipspromenad i Tivoliparken
Tipspromenad i Tivoliparken

Mötesplats Finland ligger vid Helgeå och gränsar till Tivoliparken. Ingång vid café Finland eller från gaveln på huset närmast Helgeå. Buss 2, 3 och 4  stannar vid hållplats Söderport.

Caféet är en daglig verksamhet och är öppet för allmänheten. Det finns möjlighet att fika med hembakt. Under sommarhalvåret är uteserveringen öppen och  öppettiderna är måndag - fredag mellan 7.30- 15.30. 

Vi vill fortsätta att uppmuntra dig till att njuta av naturens årstider och vistas så mycket som möjligt utomhus. Aktiviteterna kan variera beroende på önskemål från dig som vill vara med. 

Månadens program kan du läsa under relaterad information/ dokument.
Mötesplatser - För ett gott liv, vi finns på Facebook och Instagram

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.