Mötesplatser- för ett gott liv

Här finns det möjlighet till social gemenskap, att delta i olika aktiviteter och arrangemang. Det är också en plats där man får lov att ”bara vara”, känna meningsfullhet och tillhörighet.

Mötesplatser

Mötesplatser är en del av Kristianstads kommuns förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Mötesplatserna arbetar förebyggande och hälsofrämjande utifrån Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare: Social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Vi tillsammans formar innehållet utifrån hörnpelarna vid de mötesplatser som vi erbjuder i kommunen.

Vad kan du förvänta dig av en mötesplats?

  • Möjlighet till ett aktivt liv
  • Möten med kända och okända
  • En plats att gå till för att känna gemenskap och glädje

Det finns även mötesplatser för dig som har en funktionsnedsättning, du hittar länken under relaterad information/länkar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.