Konst

Kultur- och fritidsförvaltningen och Kristianstads konsthall ansvarar tillsammans med kommunens konstkommitté för inköp, produktion och placering av offentlig konst.

På Kristianstads fotbollsarena sitter inges idee  "Look at you"
På Kristianstads fotbollsarena sitter inges idee "Look at you"

Kommunen avsätter årligen ett anslag för inköp av icke byggnadsanknuten konst på 100 000 kr. För särskilda projekt finns det ett par mindre fonder att tillgå. C W Olanders, Otto Ericsons och Oscar Petterssons fonder. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.