Ytor

Ytor är en verksamhet som ger barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sig i det offentliga rummet, utomhus, på Ytor som Kulturhuset Barbacka disponerar.

Det finns sammantaget nio ytor. Åtta ytor finns på Kulturhuset Barbackas fasad som du ser från järnvägsstationen. Vi har också en yta på vår innergård, den kallar vi för gårdstavlan

Är du själv intresserad, eller har en idé som du tycker skulle passa på ytorna?  Kontakta producent Torjus Wrangell – torjus.wrangell@kristianstad.se

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.