Teaterträning våren 2021

Kulturhuset Barbacka ställde under januari om kursverksamheten så att all teaterträning inleddes med digitala träffar. Från och med vecka 10 återgick vi till fysiska träffar.

Kulturhuset Barbackas teatergrupper anmäler sig, till skillnad från dans och bild, till ett helt läsår i taget. Detta innebär att höstens befintliga grupper gick över till att ses digitalt i början av 2021, med samma deltagare, samma dagar och samma tider som hösten 2020. 

Digitala träffar pågick under vecka 4-7. Vecka 8-9 hade vi uppehåll och återgick vecka 10 till fysiska träffar. Information om restriktioner, lokaler, in- och utgång med mera har skickats ut till deltagarna via mejl, och finns också att läsa längst ned på denna sida.

Grupper höst 2020/vår 2021

Årskurs 2-3
Tid
: måndagar 16.30-18.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 630 kr
Kursledare: Konrad Holmqvist

Årskurs 3-5 
Tid: Tisdagar 16.30-18.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 630 kr 
Kursledare: Kalle Olofsson & Karla Bergman      

Årskurs 4-5
Tid: Tisdagar 18.30-20.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 630 kr
Kursledare: Linnéa Waldemarsson & Ellen Bengtsson                          

Årskurs 5-6 
Tid: Tordagar 16.30-18.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, LIlla scenen 
Pris: 630 kr 
Kursledare: Lotta Copcutt                

Årskurs 6-7
Tid: Onsdagar 16.30-18.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen 
Pris: 630 kr
Kursledare: Lottie Hüllert och Angelika Roos           

Årskurs 6-7
Tid: Torsdagar 18.30-20.00 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen 
Pris: 630 kr 
Kursledare: Lotta Copcutt                

Årskurs 8
Tid: Onsdagar 18.30-20.30 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 960 kr 
Kursledare: Lottie Hüllert och Angelika Roos 

Årskurs 9-gymnasiet 
Tid: Måndagar 18.30-20.30 
Plats: Kulturhuset Barbacka, Lilla scenen
Pris: 960 kr
Kursledare: Konrad Holmqvist                 

 

Om teaterträning på Kulturhuset Barbacka

Vi erbjuder kurser i teaterträning för barn och ungdomar 7-19 år. När du anmäler dig till en teaterkurs gäller anmälan ett helt läsår. Grupperna arbetar med teaterträning där dramaövningar, lek och improvisation är viktiga delar oavsett ålder.

I takt med ålder och erfarenhet fördjupas teaterträningen med skådespelarövningar. Grupperna arbetar med föreställning som mål där ett uppspel vanligtvis sker på våren.

Viktigast av allt oavsett ålder är att varje deltagare känner sig sedd och lyssnad på och att glädjen att skapa teater tillsammans i grupp alltid ska komma i första hand.

Anmälan till teaterträning hösten 2021 läggs ut på hemsidan under augusti månad.

Common questions

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.