Ung arrangör

Är du en ung arrangör i vår stad/kommun? Tycker du om att skapa och genomföra kulturprojekt? Då kan du få hjälp och stöd från Kulturhuset Barbacka.

Begreppet arrangör är menat i bred bemärkelse och kan röra sig om allt från enklare tillställningar till mer omfattande arrangemang. Exempel på  kulturprojekt är; olika mötesplatser, utställningar, performancekonst, konserter, föreställningar och så vidare. En förutsättning är dock att arrangemanget är av publik karaktär. Unga kan få stöd redan i en initierande fas men även i samband med redan existerande projekt som till exempel behöver en lokal eller annan möjlighet att visas upp.

Vi erbjuder: Coaching: Har du/ni en idé men lite svårt att komma igång? Vi ger tips och råd om hur man kan gå till väga, vad man borde tänka på, vem man kan vända sig till och så vidare.

Lokaler: I vårt kulturhus finns flera olika typer av lokaler som man kan låna för att genomföra arrangemang. På tisdags- och torsdagskvällar, då även vårt café håller öppet, kan de flesta lokaler bokas för arrangemang helt utan kostnad (om du är barn och ungdom). OBS: för närvarande är huset stängt pga coronapandemin, och kan därmed inte lånas ut.

Teknik: För arrangemang som genomförs i Kulturhuset Barbackas lokaler finns tillgång till en hel del teknik. (Ljud, ljus, scengolv och så vidare).

Välkommen!

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.