Kulturfesten 2020 är inställd!

Det blir tyvärr ingen festlig prisutdelning i år.

Helene Persson. Foto: Funke

Coronapandemin ställer till det igen. På grund av att flera, både pristagare och gäster, inte kan närvara, har vi beslutat att ställa in årets festliga prisutdelning.

Istället presenterar vi här våra pristagare tillsammans med mottagarna av Kristianstadsbladets Kultur- och nöjespris samt Sparbanken Skånes Ung Talang-stipendiat.

Vi ser fram emot att kunna bjuda in till Kulturgala igen 2021 och hoppas att det kan bli verklighet.

André Wolff - Kristianstads kommuns kulturpristagare 

Priset är på 50 000 kr och tilldelas någon som har utfört värdefulla insatser på kulturens område och som är född, bosatt eller utövar sin verksamhet i kommunen. 

Rickard Hasslinger - Kristianstads kommuns kulturstipenium

Stipendiet är på 25 000 kr och delas ut till yngre, lovande kulturarbetare som är födda eller bosatta i kommunen, som bidrag till fortsatt utbildning eller annan utvecklande verksamhet. 

Fortfarande hemligt - Kristianstadsbladets Kultur- och nöjespris

Ett pris som prisar de lokala kulturröster som har gjort skillnad det senaste året. 

Philippa Clarén - Sparbanken Skånes stipendium för ung kulturtalang

Stipendiet är på  7 000 kr. Villkoret är att stipendiaten är max 25 år och född eller bosatt i Kristianstad, Osby, Hässleholm eller Östra Göinge kommuner. I första hand är stipendiet tänkt som stimulans till yngre lovande kulturtalanger, som bidrag till fortsatt utbildning eller till annan utvecklande verksamhet.

 

Bakgrund till Kulturgalan

Kulturgalan Kristianstad arrangerades första gången 2015 i Kulturkvarteret Kristianstad. Arrangörer var Kristianstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen och Kristianstadsbladet med Musik i Syd. Syftet var att skapa ett arrangemang, en mötesplats och en värdig inramning för utdelning av Kristianstads kommuns kulturpris och kulturstipendium samt Kristianstadsbladets Kultur- och Nöjespris. Ambitionen var också att sätta fokus på kultur och kulturaktörer i kommunen.

Arrangörer

Vi som gör detta möjligt är Kristianstads kommun, Kristianstadsbladet och Sparbanken Skåne.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.