Kultur

Kristianstad har ett rikt och varierat kulturliv, där många olika aktörer verkar. Föreningar och institutioner är viktiga för ett levande utbud.

Kulturinstitutionerna, både de lokala och de regionala, borgar för en kulturell mångfald och vitalitet inom till exempel musiken, teaterlivet och konsten.

Kulturföreningarna är många och engagerade och en viktig del i såväl Kristianstads kulturella utbud som kulturliv.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.