Rbok - bokning och bidragssystem

Rbok är kommunens bokningssystem för idrottsanläggningar samt aktivitetsbokningar för kommunala läger och simskolor. Dessutom ett system för föreningar att ansöka om bidrag från kultur och fritid.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.