Hitta på Badriket

Ta hjälp av våra orienteringskartor för att hitta rätt inne på Badriket.

badhuset-plan 1_NY.png

badhuset-plan 2.png

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.