Äspet

Vid kusten nära Åhus samhälle, strax söder om Helgeåns norra utlopp, ligger naturreservatet Äspet. Reservatet är en del av ett kustdynlandskap, som sträcker sig från Åhus och mer än två mil söderut.

I den södra delen av reservatet finns mäktiga dyner som når upp till 20 meter över havet. Här ligger också den kommunala badplatsen Snickarhaken nere vid havet.

Del av reservatet är fågelskyddsområde. Det finns två fågeltorn som man når från parkeringen vid östra delen av reservatet. Vid stranden finns parkering och handikapparkering samt en grillplats. Strövstigar, informationsskyltar, utemuseum, rastplatser och toaletter (vid badplatsen) finns också i området som är populärt för utflykter, friluftsliv och motion.

Skåneleden SL6 passerar området.

Service

  • Toaletter
  • Parkering, 15 platser vid östra delen och cirka 100 platser samt 2 handikapplatser vid stranden
  • Rastplats
  • Markerad strövstig, 5,3 km
  • Informationstavla
  • Grillplats
  • Utemuseum
  • Fågeltorn

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.