Södra Björket

Fragment från förra sekelskiftets stadspark/stadsskog Björket. Naturområdet innehåller motionsstigar i varierande längd.

Motionsslinga i friluftsområdet Björket

Naturkaraktär med skogsarter och delvis ganska blött med starr och ormbunkar.

Naturområdet innehåller motionsstigar i varierande längd. Tre elljusspår och en motionsstig. De längre motionsstigarna sträcker sig in i Uddens naturområde.

Södra Björket fungerar även som ett entréområde till Uddens naturområde. Parkering finns vid starten för motionsslingorna.

Service

  • Parkering
  • Markerad strövstig 4,3 km
  • Tre elljusspår, 0,5-3,1 km

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.