Landön

Parkyta och ekbacke på Landön mellan campingen och badstranden som är väldigt populär på sommaren.

Klippta gräsytor med buskage och ridå med popplar kring parkeringen.

Det finns parkering, toalett och rastplats. Även fotbollsmål, gungställning, badbrygga och dansbana. Intill parkytan ligger en mindre ekskog med äldre träd och mycket död ved och stigar för kortare promenader.

En stor och välbesökt camping ligger i anslutning till området vilket bidrar till den höga besöksfrekvensen.

Service

  • Toalett
  • Parkering 50 platser
  • Rastplats

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.