Klackabacken

Större delen av området är halvöppna betesmarker med ett antal övergångar mellan hagarna och här finns flera intressanta fornminnen och en rik flora och fauna.

Klackabacken ligger strax väster om Kristianstad och är ett strövområde med elljusspår, strövstig, parkering och sevärdheter dit det går en asfalterad cykelväg från Kristianstad.

Större delen av området är halvöppna betesmarker med ett antal övergångar mellan hagarna och här finns flera intressanta fornminnen och en rik flora och fauna. Bland annat en gravhög från bronsåldern och lämningar från skånska kriget.

Service

  • Toalett
  • Parkering, 10 platser
  • Grillplatser
  • Markerad strövstig 4 km
  • Elljusspår 1,5 km

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.