Horna fure

Horna fure är en tallskog norr om Åhus. Området angränsar till Åhus sandar och skiljs av Åhusvägen från Östra sand.

Området kopplas nu samman med flera andra friluftsområden runt Åhus med hjälp av den nya sträckningen av Skåneleden Vattenriket och är ett viktigt område för lokalbefolkningens rekreation. 

Området saknar service som parkeringsplatser, toaletter och rastplats. 

Ridning förekommer på ridstig i en del av området. Förutom Skåneleden Vattenriket finns en mängd naturstigar i området.

Service

  • Ridstig
  • Skåneleden Vattenriket

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.