Björket

Norra Björket ligger centralt i Kristianstad och är ett mycket uppskattat promenad-, förbindelse-, motions- och friluftsområde främst för de boende i staden.

Promenadstråk i Björket

Området används av skolor för lek och studier. Här finns markerade motionsspår varav ett är upplyst. Området kan uppfattas mer som en mindre skog än en park. Naturen är blandlövskog med inslag av barrträdspartier. Det finns många möjligheter till parkeringar runt Björket där de två största är vid ishallen och Österängskolan. 

Björk i Björket

Ekorre i Björket

Service

  • Rastplatser
  • Motionsspår
  • Hundrastgård

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.