Åsums ängar

Strax söder om Kristianstad ligger utemuseum Åsums ängar, som är tillgängligt för rullstolsburna.

Här finns det gamla strandängslandskapet fortfarande kvar där en kan ta del av växt- och djurliv och de olika miljöer som tillhör den grunda slättsjöns stränder: betad strandäng, blå bård, slåttermark, vass- och videsnår och sumpskog.

Bortom slåttermarken, söder om utemuseet går en stig som är svårframkomlig och stora delar av året översvämmad.

Här finns 10 parkeringsplatser och 1 handikapparkering.

Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.