Åsumfältet

Åsumfältet sydväst om Kristianstad tätort är ett före detta militärt övningsfält som nu används för rekreation av hundägare, motionärer och ryttare som nyttjar militärens gamla vägnät.

Flera föreningar har aktiviteter i området som Gärds Ryttarförening och Pan-Kristianstad orienteringsklubb. 2022 kommer här arrangeras ett världsscoutläger. Kommunen har i samband med detta investerat i anslutningar för el, vatten, fiber och avlopp, 12 uttagspunkter i ett rutnät över Jamboree-området.

Även andra arrangemang såsom mountainbike-events och hundanknutna events förekommer här. Området är attraktivt som tätortsnära rekreation.

Biosfärområdet arbetar med de höga natur- och kulturvärden med över 70 rödlistade arter och 90 arter solitärbin men även hotade fåglar och svampar. Naturen består till största delen av öppna sandmarker, betesmarker och tallskog.

Flera parkeringar finns i området, bland annat vid Gyllenstiernas väg och vid det gamla kasernområdet. 

Service

  • Parkering, 10 platser

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.