Enkät: park- och lekplatsprogrammet 2023

Under 2023 kommer park- och lekplatsprogrammet att genomföras i Hammarslund och Norra Åsum. Här kan du lämna dina förslag till hur du tycker att orternas parker och lekplatser ska utvecklas. Enkäten är öppen till och med 15 augusti 2022.

Bilden är från Per Jägares väg i Tollarp, där park- och lekplatsprogrammet utfördes 2018.
Bilden är från Per Jägares väg i Tollarp, där park- och lekplatsprogrammet utfördes 2018.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.