Hundrastgårdar

I Kristianstad finns nio hundrastgårdar.

Hundrastgårdar

I Kristianstads kommun finns nio hundrastgårdar:

 • Arkelstorp: Rytters väg/Grytvägen
 • Färlöv: Henningsbergsvägen
 • Kristianstad: Ugglebjörket, mellan Ishallen och Österängskolan
 • Kristianstad: Bastionsparken i centrum
 • Kristianstad: Charlottensborgsparken
 • Tollarp: Brandstationen
 • Vä/Öllsjö: Runvägen
 • Åhus: Basilikestigen
 • Önnestad: Jordatalsvägen, grönområdet söder om vägen

OBS! Kom ihåg att visa hänsyn bland andra hundar och deras ägare. Du måste plocka upp efter din hund även i hundrastgårdarna.

Riktlinjer för nyanläggning av hundrastgårdar finns under relaterad information. Observera att vissa hundrastgårdar har tillkommit och vissa har avvecklats sedan riktlinjerna beslutades av tekniska nämnden.

 

Common questions

 • Strandskydd, privata marker och allemansrätt - vad gäller egentligen för hundar då?

  Strandskydd

  Strandskydd reglerar inte mot djur, det är kommunens ordningsföreskrifter som gör det på offentlig plats.

  Är stränder offentlig plats?

  Stränder vid kust eller insjö som är allmänt tillgängliga för bad är offentlig plats och hundförbudet gäller alla strandremsor där, bortsett från:

  • Markerade hundbad
  • Rinkaby skjutfält
   Försvarsmaktens område. Det har egna regler och är inte är offentlig plats.

  Var går gränsen för hundförbudet? 

  Förbudet gäller på sandremsan. Där större växtlighet tar över är det inte strand och ok att gå med hund. Dyner med blandad strandråg och sand anses tillhöra själva stranden.

  Kan privata markägare förbjuda för hundar?

  Nej, inte utöver allemansrätten. Det kan endast kommunens eller naturreservatens föreskrifter göra.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.