Kulturnatt - för arrangörer

Om du vill vara med och arrangera en programpunkt under Kulturnatt Kristianstad ska du anmäla ditt arrangemang senast den 15 mars 2022. Du anmäler arrangemanget i evenemangskalendern.

Kulturnatt Kristianstad tar en paus 2021

På grund av den fortsatt rådande pandemin tar Kulturnatt Kristianstad en paus även under 2021. Programmet flyttas till den 20-21 maj 2022. Vi är oerhört ledsna för detta, men satsar på en riktigt bra kulturnatt 2022.

Flytt av programpunkter till 2022 innebär att bidrag inte behöver återbetalas
Om ni flyttar era programpunkter till 2022, så gäller redan beviljade och utbetalade bidrag även för nästa år. Ni ska alltså inte betala tillbaka bidraget, utan det ska användas nästa år.

Programpunkter som inte kan flyttas och redan har beviljats bidrag
För programpunkter som inte kan flyttas ska bidrag i princip återbetalas. Avdrag kan medges för uppkomna kostnader enligt den budget som inlämnats vid bidragsansökan och som ej kunnat undvikas.

Det är viktigt att ni kontaktar David Andersson och meddelar om ni flyttar med programpunkten eller för en diskussion kring detta. Flytten av er programpunkt ska vara klar den 31 mars.

Medverka i Kulturnatt Kristianstad 2022?

Om du vill vara med och arrangera en programpunkt under Kulturnatt, ska du alltid prata med vår projektledare David Andersson först. Projektledaren har ansvar för programmet i sin helhet och ser till att programupplägget får rätt innehåll och bredd.

Ansök om kulturnattsbidrag

För att få bidrag till er programpunkt under Kulturnatt, ska du söka bidrag senast den 3 februari. Läs mer om bidraget under relaterad information. Ansökan görs digitalt via en e-tjänst, se länk under relaterad information.

Anmäl din programpunkt

Du måste anmäla din programpunkt senast den 15 mars. Anmälan öppnar i februari 2022 och görs via länken under relaterad information. Det är viktigt att du läser instruktionen innan du gör anmälan. Du hittar instruktionen under relaterad information.

Information och kommunikation 

Det är viktigt att det framgår att din programpunkt är en del av Kulturnatt Kristianstad. Du ska använda Kulturnatts grafiska profil och logotyp på allt tryckt material, annonser, affischer, på webbplatser eller liknande. Det är också viktigt att du använder Kulturnatt Kristianstad i all kommunikation och information när du skriver eller hänvisar till din programpunkt.

Länk till grafisk profil med logotyp finns längre ner på sidan under relaterad information.

För att hänvisa till Kulturnatt Kristianstads hemsida och program använder du: www.kristianstad.se/kulturnatt

När du sprider er programpunkt på facebook och instagram, tagga Kulturnatt Kristianstads profil.
www.facebook.com/kulturnattkristianstad
www.instagram.com/kulturnatt_kristianstad

Officiell hashtagg: #kulturnattkristianstad

Viktiga datum Kulturnatt 2022

Oktober 2021 - Uppstartmöte. 

December 2021  - Ansökan om Kulturnattsbidrag för föreningar öppnar.

3 februari 2022 - Ansökan om Kulturnattsbidrag ska vara inlämnad. Lämnas via e-tjänst eller blankett.

11 mars 2022 - Informationsmöte, frågor och hjälp med ifyllnad av anmäla av programpunkter. Rådhus Skåne, kl. 18.30-20.00.

15 mars 2022 - Sista dag att anmäla programpunkter till Kulturnatt 2021. (Portal för anmälan öppnas i anslutning till beslut om bidrag, information skickas ut)

Tänk på att:

 • ge evenemanget ett bra namn (Rubrik).
 • författa en bra ingress som ”beskriver och säljer” evenemanget till besökaren. Denna används också i tryckt programblad.
 • göra en utförlig presentation av innehållet och så mycket information som möjligt om arrangemanget.
 • bifoga bild som representerar arrangemanget/artisten etc.
 • lämna korrekt datum och tid.
 • det förarbete ni gör i detta hjälper oss att göra marknadsföringen bättre.

7 april 2022 – Preliminär pressträff och programsläpp. Rådhus Skåne, tid meddelas senare.

19 maj 2022 - Kick off och information för alla medarrangörer! Kl 18.30, plats meddelas senare.

20 - 21 maj 2022 - Kulturnatt Kristianstad!

23 maj – 5 juni 2022 – Utvärdering öppen, glöm inte att fylla i. Länk till utvärdering skickas ut till er alla.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.