Projektbidrag, fritid

Bidraget ska underlätta för idrotts- och fritidsföreningar att genomföra projekt som ligger i linje med någon eller några av de fem strategier som finns med i kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidspolitiska strategi. Det kan också innebära att arbeta med någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Vidare ska bidraget underlätta för föreningar som vill arrangera tävlingar/arrangemang i en uppstartsfas.

Last day to apply: Söks löpande under året

Who can apply:

 • Föreningar

What can the funding be used for:

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Evenemang och tävlingar
 • Investeringar och projekt
 • Verksamhet för pensionärer
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Common questions

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar