Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang, en större cup eller en större tävling. Alla föreningar och organisationer kan söka evenemangsbidrag, men bara för ett arrangemang per ansökningsomgång.

Last day to apply: 1 februari och 1 maj

Who can apply:

 • Föreningar
 • Organisationer

What can the funding be used for:

 • Evenemang och tävlingar

Common questions

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar