Byggnadsvårdsbidrag

I Kristianstads kommun finns det möjlighet att söka byggnadsvårdsbidrag för byggnads-och anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla.

Last day to apply: 7 mars respektive 5 september

Who can apply:

  • Enskilda personer
  • Föreningar
  • Grupper
  • Organisationer

What can the funding be used for:

  • Lokaler och byggnader

Contact

Medborgarcenter

Phone

Visit address

More contacts

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefontid måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10-12

044-13 25 00

Katarina Olsson

Stadsantikvarie

044-13 59 79